At -Jt. lAt /MAAiAw'. J Gouda, 1 juni 1964» Bestuur Ajax, p/a de Heer M.Bremer Bors van Waverenstraat 63, AMSTELVEEN. Mijne Heren, Het is ons een genoegen te kunnen Berichten dat wij aan uw vereniging een amerikaanse student kunnen toewijzen voor de gehele periode te weten van 18 juni a.s.tot het vertrek op 10 september a#s. Volledigheidshalve ontvangen wij wij gaarne bijgaande lijst omgaand ingevuld van u terug# Nadere berichten volgen spoedig, Hoogacht 2e s ekr# Cl ,>L lu A- A+sHt K ^4 0~^> £<&U^ KONINKLIJKE NEDERLANDSE HONKBALBOND Verzonden door: J. Hartog Oosthaven 1, Gouda - Tel. 01820-51 44

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1964 | | pagina 1