M d Ml /trth- 2v/u.' fe, GTkTE G-ouda, 25 mei 1964. Bestuur AJAX p/a de -"eer H.Bremer Bors van Waverenstraat 63 AMSTELVEEN. Mijne --eren A.*?- Bij dezen Bevestigen wij ons telefonisch onderhoud, waarbij wij u mededeelden, gaarne de Arce Boys een wedstrijd te laten spelen tegen uw-eerste negental, waarbij gedacht werd aan de datum van 23 of 24 juli a.s. Voor deze wedstrijd gelden de condities, dat van de netto recette 1/3 te gunste van uw vereniging komt en 2/3 ten gunste van de reispost Arce Boys, om het populair te noemen. Be netto recette is bruto ontvangsten minus vermakelijkheidsbelasting en maximaal f.75,- onkosten controleufcy enz.enz.Be aan de reispost toeko mende 2/3 moet minstens f .I00,=dz:§ jn. G-aarne hoXren wij nog even de juiste data en aanvangsuur, terwijl wij aannemen, dat u bij de scheidsrechterscommissie de vereiste scheisdrechters zult aanvragen. Hoogachtend 'J. u /&- KONINKLIJKE NEDERLANDSE HONKBALBOND Verzonden door: J. Hartog Oosthaven 1, Gouda - Tel. 01820-51 44

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1964 | | pagina 1