èJL§_L?L]L?A_!Lz-2°5i 11 mei 1964 AJAX-HONKBAL Secr. de heer H.R.Ronneribergh Ehrlichstraat 5 I Mijne Heren, In antwoord op Uw brief van 6 mei 1964 delen wij U het volgende mede. Gelet op art. 34 tweede alinea R.v.W. en de officiële publicatie in Honkbal-Nieuws ttio. 6 dd. 24 april 1964 dienden de negentalopgaven voor de maand mei 1964 uiterlijk 29 april om 18.00 uur in het bezit te zijn van Administratie K.N.H.B, Indien dezelfde dag om 9»00 uur de brief in een Amsterdamse brievenbus doet kunt U het te laat arriveren moeilijk op rekening van de posterijen schuiven doch zult U moeten be kennen dat U zelf wat aan de late kant bent geweest. Bij het vaststellen van de inzenddata van registratieformulieren, ledenlijsten en negentalopgaven houden wij vooral de belangen van de diverse verenigingen in het oog. Aan de vastgestelde uiterste data dient echter stipt de hand te worden gehouden. Hetzelfde geldt voor aanvullende ledenopgaveformulieren art. 29 R.v.W. Gezien het bovenstaande is er voor ons geen aanleiding de opgelegde boete te annuleren. Wij vertrouwen dat U ons standpunt zult billijken en verblijven inmiddels, hoogachtend, KONINKLIJKE NEDERLANDSE H0NKBALB0ND Namens het Bestuur: rateur B NEDERLANDSE HONKBALBOND Verzonden door: Administratie K. N, H. B. Velserduinweg 20, IJmuiden-Oost - Tel. 02550-4343

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1964 | | pagina 1