Afd.HONKBAL. H.R.Ronnenbergh. J.4 april 1964. Ehrlichstraat 5. Amsterdam.-oost. Tel.948818. Aan de vereniging SEC. De Heer C.J.H.v.d.Bovenkamp. Hartmanlaan 35. SOEST. Mijne Heren, Zoals ongetwijfeld hakend is,ontvangen wij de laatste tijd zeer grote steun van de heer Tinlin,lid van Uw vereniging.Dit laatste feit was ons niet bekend,toen wij ons enige tijd geleden met hem in verbinding stelden.Ware dat wel zo geweest,dan zouden wij of geen contact met hem hebben gezocht,of U daarbij ingeschakeld.Zodra de heer Tinlin ons meedeelde,dat hij zich aan Uw vereniging gebonden voelde,hebben wij geen enkele poging gedaan hem geheel naar onze kant over te halen.Zoals U weet hebben wij ook enkele jongere leden van SEC in de gelegenheid gesteld bij ons in de zaal te trainen. Naast het ongetwijfeld bijzonder belangrijke werk,dat de heer Tinlin voor Uw vereniging doet,ziet hij echter waarschijnlijk toch ook nog wel kans af en toe als trainer en coach bij ons te fungeren.Wij zouden dit ten zeerste toejuichen,want niet alleen dat wij als hoofdklasser niet over een coach beschik» ken,doch de heer Tinlin hebben wij als een buitengewone kracht als coach leren kennen,als coach misschien nóg wel belangrijker dan als trainer. Wij zouden het daarom waarderen,indien wij dezer dagen de heer Tinlin als"vreemde coach"voor Ajax aan de KNHB zouden kunnen opgeven,doch wij willen dit niet doen zonder U daarvan in kennis te stellen.Wij zijn er van overtuigd, dat de heer Tinlin Uw vereniging bij alles zal laten voorgaan,doch heeft hij dan eens op een dag niets te doen,dan kan hij altijd bij ons inspringen,zoals hij dat tot nu toe ook reeds heeft gedaan. Zonder Uw tegenbericht nemen wij gaarne aan,dat U tegen deze gang van zaken geen bezwaar hebt. Hoogachtend H. R.Ronnenbergh

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1964 | | pagina 1