Afd.HONKBAL. H.R.Ronnenbergh. 31 maart 1964. Ehrlichstraat 5. Amsterdam. Tel:948818. De Heer G.Nanne. Stalpaert v.d.Wielestraat 36, HAARLEM. Geachte Heer, Naar aanleiding van ons veraoek tot om in het komende seizoen als coach bij Ajax 1 op te treden,hebt U zaterdagochtend j.l.een onderhoud met twee onzer gehad9waarbij U bepaalde voorwaarden hebt gesteld. Het spijt ons bijzonder,dat wij deze voorwaarden niet kunnen accep teren. Alvorens U werd benaderd,hadden wij bepaalde inlichtingen omtrent U inge wonnen en deze hadden ons het vertrouwen gegeven,dat U als coach wel in het kader van onze vereniging zou passen.Dat vertrouwen hebben wij nog,zodat het ons daarom dubbel spijt,dat wij Uw voorwaarden niet kunnen aanvaarden. U dankzeggend voor het onderhoud,dat wij met U mochten hebben,verblij- wen we Hoogachtend H.R.Ronnenbergh,secr

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1964 | | pagina 1