B.A.J.H.v.d.Hout Tilburg 10 maart 1964 Armhoefstraat 7 Tilburg Tel 04250-31147 Voorzitter Tilburgse honkbalraad. De Weledele Heer HRRonrt enb ergb sekretariaat Ajax Shrlichstraat 5 Amsterdam Oost Weledele Heer, Ingevolge de correspondentie welke ik mocht hebben met dhft.M.Bremer inzake 'een propagandawedstrijd in Tilburg van hoofdklassers' werd mij toegezegd dat op 4 april a.s. U bereid was aan zijn verzoek te voldoen en dat Uw Ie team dan speelt tegen de Haarlem Nicols op het amerikaanse honkbalveld dat ligt in het Gemeentelijk Sportpark aan de Goirlese weg in Tilburg. Vooreerst mijn hartelijke dank voor Uw toezegging om hieraan Uw medewerking te verlenen. Met zeer veel genoegen heb ik deze toezegging ontvangen en Uw medewerking werd ingeschakeld in programmapunt No"1" in Tilburg voor het komend seizoen.3r is n.l. een aktie ontwikkeld om te komen tot schoolwedstrijden waarbij we van de gedachte zijn uitgegaan dat, als we onderwijzers en gym.instrukteurs hier warm voor kunnen krijgen de AANWAS voor verengingen minder problemen zal geven doordat de jeugd reeds warm wordt gemaakt voor deze mooie sport. Ingesloten mededelingen zullen U een indruk geven van onze intenties en ik kan U nu reeds verzekeren dat Uw medewerking een belangrijk accent betekent in deze aktie en dat deze demonstratiewedstrijd zal resulteren in een persoonlijk genoegen van alle leden van Uw team,door de wetenschap dat ieder individueel dus een bijdrage zal hebben geleverd ten behoeve van 'propaganda voor honkbal in Tilburg' Bijgaande convocaties zijn verstuurd naar de hoofden van de navolgende onderwijsinstellingen:middelbare scholen,lagere Technische scholen, lagere Textielscholenscholen voor opleiding tot onderwijzer en ULC- scholen. Dit schrijven beoogt:de bevestiging van onze kennisname van Uw medewerking,het doorgeven aan Uw mensen van het karakter van hun medewerking en het U laten weten dat wij met Uw toezegging bizonder gecharmeerd zijn.Zou U dit alvast aan Uw mensen willen doorgeven. Ik zal U verder tijdig en volledig informeren over onze vorderingen en over bizonderheden betreffende de wedstrijd. Verblijf inmiddels met dank voor Uw toezegging en met verschuldigde hoogachting

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1964 | | pagina 1