F. Meijer, Vrolikstraat 15«3' A msteraa.m Amsterdam, 22 Februari 1964 Aan het Bestuur v«n de A.F.C* "AJAX", Afd. Honkbal, p/a* de Hr* H*H* Honnenbergh, Jiirlich straat b', Amsterdam .0» Mijno Heren, In anwoord op Uw 3cnrijv«n d»d* 18 Febr. j.l* moet ik: U tot mijn spijt medeaelen niet van Uw aanbod gebruik te kuHaen maken* U in deze veel succes toewensend, verblijf ik, Hoogachtend, F. Moijer*

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1964 | | pagina 1