Se cr. Honkbal comm. 18 iiabrueri 1064. H.R.Ronnenbergh ^hrlichstraat 5 1 Amsterdam-O.-tel.948818 ue Heer F.Meyer Vrolikstruat 153 II ..lijnheer, Amsterdam. C. 'ij vragen hierbij of U er iets voor voelt Ajax het komende seizoen te willen coachen en trainen. Onze coach, de heer van 't Hof, heeft n.l. besloten dit niet meer te doen. Hij geeft er de voorkeur aan nog enige jaren te spelen in een lager negental. Gezien de korte tijd, die ons nog rest voor het a.s. seizoen, zien wij Uw antwoord gaarne zo spoedig mogelijk tegemoet. In afwachting van Uw berichten, met sportgroeten, Namens A.I.0."AJAXM

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1964 | | pagina 1