ROTTERDAM 7. 28 september 19^3 Aan de A.F.C. "AJAX" p/a de heer H.R. Ronnehbergh Ehrlichstraat 5 Amsterdam. Mijne Heren, Met dank voor Uw hartelijke gelukwensen t.g.v. het door ons behaalde honkbalkampioenschap van Nederland willen wij U thans van harte feliciteren met de door U behaalde promotie naar de hoofdklasse van de K.N.H.B. Het doet ons oprecht veel genoegen dat dit betekent dat het volgend jaar het directe contact tussen onze beide verenigin gen weer hersteld zal zijn. Wij hopen, U in deze omgeving nog vele jaren te ontmoeten in dezelfde vriendschappelijke verstandhouding als voorheen. Hoogachtend R.V. 8c A.V. SPARTA R.J.B. Buizert TELEFOON 3 264 4 POSTREKENING 80866 Opgericht 1 april 1888 Secretariaat SPARTASTRAAT 5

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1963 | | pagina 1