EXTRA WEEKBERICHT. Beginnen we ons Weekbericht meestal met de resultaten te vermelden, we willen hier thans in dit extra Weekbericht geen uitzondering op maken. Weliswaar is het geen resultaat van een wedstrijd, maar desondanks een resultaat van het fraaie honkbalseizoen, dat we achter de rug hebben. Bit resultaat is thans dit, dat het bes tuur der A.E.C. A j axgemeend heeft alle honkballers een gezellige avond te moeten aanbieden en men begrijpt, dat we deze geste natuurlijk dankbaar hebben geaccepteerd. Weer een bewijs welk een steun wij van het Ajax-bestuur genieten. Welnudeze feestavond wordt gehouden op zondag 8 november a.s. s^vonds om 8 uur in het restaurant van het Ajax-stadion. ^uist waar wij in het algemeen weinig of geen clubleven kennen, juist omdat wij ook tijdens het seizoen te weinig eens gezellig bij elkaar kunnen zijn, rekenen we er op, dat allen aanwezig zullen zijn. Er wordt voor een gezellig muziekje gezorgd, waarvoor het "Ajax-orkest" zoals we dat al eens eerder hebben genoemd, verantwoordelijk zal zijn, er kan gedanst worden, er kan een glaasje worden gedronken, kortom: het moet en het zal een daverend Ajax-honkballersfeest worden, zoals we dat in het verleden ook wel hebben gekend. olechts een noodzaak is er, namelijk dat de opkomst groot zal zijn. We rekenen dus op de aanwezigheid van alle spelers van onze beide negentallen plus uiteraard de reserves met --even vanzelfsprekend-- al hun dames. Ook de enkele ouderparen, die bij vrijwel al onze wedstrijden hun onmis- steun hebben verleend, zijn van harte welkom. Niet om op hun kroost te letten, maar ter verhoging van de gezelligheid en als beloning onzer zijds van hun trouwe steun. Voorts gaan we natuurlijk de ploeg, die voor promotie naar de hoofd klasse heeft gezorgd, op sobere wijze huldigen en verder zullen we node afscheid nemen van twee honkbalvrienden, die ons gaan verlaten: Boy Balinge en Paul Riley. Ook op hun aanwezigheid wordt natuurlijk gerekend. Twee nieuwelingen zullen we kunnen verwelkomen en wel Vermeer, die het HHo-pak voor dat van Ajax wil ruilen, en Busch, die Thamen verlaat om voor Ajax te gaan spelen. We zullen deze keer geen afzegadres vermelden, want niemand mag verstek laten gaan. Noteer dus de avond van zondag 8 november in je agenda en kom die avond een beetje op tijd. Amsterdam, 14 oktober 1970 DE HONKBALCOMMISSIE. O0O0O0O0O0O0O0

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1970 | | pagina 1