f SS'Ï 0 AFZEGGINGENIs het nog nodig het afzegadres te vermelden Welnu: hier volgt deze o.i„ overbodige opgave: F.Hendriks, Galileiplantsoen 129 te Amsterdam. Telefoon: 944921. Amsterdam7 september 1970. DE HONKBALCOMMISSIE. O0O0O0O0O0O r. f J. r

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1970 | | pagina 2