WEEKBERICHT NR14 UHSjcaGEIT Quick(A) 1 - Ajax 1 Eerste klasse A. 3-7- Sparta 2 - Ajax 2 Reserve eerste klasse 4-0. AJAX 9-15 (58 vóór, 13 Sparta 2 9-14 Neptunus 8-14 tegen) Celeritas 2 10-12 Quick (A) 8-10 HCK 2 8- 9 VUC 10- 9 HCAW 2 10- 9 S choten 9- 8 AJAX 2 8- 8 42 vóór38 RAP 9- 6 UW 2 8- 7 tegen) Vc- lewi jlcers 10- 6 Schoten 2 9- 7 HHC 9- 4 0W0 2 8- 4 In Óen van de beste wedstrijden, die Ajax ooit heeft gespeeld, hebben we een prachtige, dikverdiende zege op het lastige Quick behaald. Het was een zeer goede wedstrijd, een grote propaganda voor honkbal, waarvan het zeer talrijke Araersfoortse publiek genoten heeft. Het geeft de burger toch wel moed te zien hoe we ook met drie invallers tot zulk spel in staat zijn. ^fcze verdediging was ijzersterk, want niet alleen dat Marco óón zijner beste 'iredstrijdcn speelde --en dat zegt wat-- niet alleen dat Herman van Os hem prachtig steunde, maar ook het veld maakte geen enkele fout. Herman Vegter veegde de ballen van de grond, zoals Ko van Wijk hem niet had kunnen ver beteren, Ruben speelde als was hij tien jaar jonger en ook Dick v.d.Berg op het derde honk verwerkte alles foutloos. Dat \iras van allen geweldig. Het ging een paar innings puntloos gelijk op, mede door het sterke spel van Quick's derde honkman en de machtige aangooi van de middenvelder, maar toen Herman van Os een homerun cp het vergrote veld losliet, was het hek van de dam. Vrijwel iedereen sloeg en na enkele innings stonden we met 7-0 voor. Ludenhoff speelde, alsof hij altijd in het eerste stond opgesteld (zal t.z.t. heus wel gebeuren) en Boy Balinge sloeg voor de ogen van al zijn bekenden en tot zijn eigen grote blijdschap ook een homerun. Pas in de 7e inning kon Quick zijn drie punten scoren, maar verder liet Marco en zijn veld het niet komen, al bleef Quick toch gevaarlijk aandrin gen. Zo, en nu weer de toekomst. We zijn er van overtuigd, dat thans Óen der lastigste wedstrijden achter de rug is, maar dat wil niet zeggen, dat de I^acndo wedstrijden "zachte eitjes" zijn. RAP bijvoorbeeld mag beslist niet i^ierschat worden: een sterke slagploeg, die de punten heel hard nodig heeft. Nu RAP weer over zijn werpers kan beschikken, is dit negental beslist ge vaarlijk. Laat er dus van geen overschatting sprake zijn. TWEEDE NEGENTALHet is het tweede negental helaas niet gelukt Sparta 2 voor de tweede maal te kloppen, want het werd een overigens eervolle 4-0- r.ederlaag0 Toch is Ajax beslist niet kansloos geweest. Peter gooide heel redelijk, hoewel ócn zwakke inning de nederlaag inluidde. Sparta 2 bracht het tot 4 honkslagon, waar tegenover Ajax er slechts twee --beide van Ludenhoffplaatste. En daarmede is direct het zwakke punt bloot gelegd hot slaan! Wanneer nu eens alle spelers van dit tweede negental elke woensdagavond cp do training komen en dan in hoofdzaak op slaan gaan trainen, dan kan dit belangrijke onderdeel verbeterd worden. Kom dus allen trainen Het wordt langzamerhand tijd, dat er weer eens wat punten x^orden veroverd, want er degraderen uit deze afdeling twee teams. Daarom is oen zege op Schoten 2 dubbel kostbaar. PROGRAMMAZaterdag 18 juli. Ajax 1 - RAP 1. Terrein 0W0. Aanvang 3 uur. Allen gekleed op het veld om half twee: Balinge, v.d.Berg, Hendriks, De Lanoy, Ludenhoff, Nagelkerken, Van Os, Richardson, Riley, Vegter en Ko van Wijk Coaches Kok en Prins. Leiders Bremer, Hendriks, Hofman en Niepoth. Zondag19 .juli. Ajax 2 - Schoten 2. Terrein De Dicmen. Aanvang 10 uur. Allen gekleed op het veld om 9 uur Borgman, Fancher, Hendriks, Hordijk, De Jong, Joustra, VodeKamp, Kraan, Krant, Klokkers, Ludenhoff, Papa, De Poos, Schnitker, Vegter. en Visser. CoachesKlokkers en Visser. Leiders Hendriks en Niepoth. AFZEGGENHet afzogadres luidt nog steeds: F.Hendriks, Galileiplantsoen 129 te Amsterdam; telefoon 944921. Amsterdam, 13 juli 1970. DE HONKBALCOMMISSIE

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1970 | | pagina 1