KEURING Fancher;De Jong,KrantRichardson,en De Jong dienen er voor te zorgèn,dat zij ten spoedigste bij het Medisch Sportkeuringsbureau worden gekeurd,Heren,laat ons niet in de steek,want anders worden jullie niet meer opgesteld. MATERIAAL - Wij rekenen er voorts voor honderd procent op,dat alïe spe lers goed voor het materiaal op"De Diemen"zorgen.Er is daar geen ter reinknecht die ons in alles achterna loopt,zodat wij zelf steeds er voor moeten zorgen-dat al het materiaal en kussens weer naar de kleed kamers terug komtook eventueel meegenomen stoelen,enz.En over dit sportpark gesproken,hier volgt een laatste waarschuwing voor de auto mobilisten de auto's rroeten op het parkeerterrein achterblijven. Slechts één auto wordt op liet veld zelf toegelaten voor noodgevallen. AFZEGGEN„Is men op Zk mei verhinderd te spelen,dan dient men tijdig af te zeggen bij de heer W.Niepoth,Kinderdijkstraat 6l te Amsterdam? telefoon 790105» TRAININGVoorlopig aal de groep spelerswaaruit het eerste negental bestaattrainen op dinsdag-en donderdagavondVoor ons een hele luxe, omdat we door terreinnood nog nimmer twee keer per week hébben getraind Profiteer hier dus van, De trainingsavond voor het tweede negental blijft op woensdagavond ge- handhaaf dOok hier rekenen we op een grote opkomstMocht blijken,dat de training op één van deze avonden slecht wordt bezocht,dan halen we er een streep door.Men dupeert hier dan alleen zijn medespelers mee, maar voorlopig rekenen we ook hier op aller medewerking om van onze ietwat verbeterde terreinsituatie te profiteren. Voorts komt er neg een trainingsavond voor de jeugd,want al is het nog niet in wedstrijdverband,we gaan hier toch mee beginnen. PROGRAMMA Z.ondag_24^ mei., RAP i-Ajax 1.Terrein Jan van Galenstraat te Amsterdam. Aanvang half drie,Allen aanwezig om één uur: Balingev.d,BergHendriksDe LanoyLeysnerLudenhoffMossing Hol- steynNagelkerkcnVan OsRichardsonRileyKo van Wijk,Leo van Wijk. 4 Coaches:Kok en PrinsLeiders:Kofman en Niepoth. Zlondag_24 fiei_Schoten i-A jax 2 Ilonkbalveld aan het Badmintonpad te Haarlem,Aanvang 10 uur,Allen aanwezig' om 9 uur: Borgman Fandier Hendriks De Jong, Jo.us.tra v, d .Kamp Klokkers Krant Mossing Holsteyn,Popper-De RoosSchnitkerVegter en Visser. CoachescKIokkers en VegterLeiderJoustra, Verzamelen(met zoveel auto's)om 8 uur op het Stadionplein voor het Citroëngebouwv Amsterdam,12 mep 1970. DE HONKBALCOMMISSIE. -x-x-x—x-x-x-x-x—x-x-x-

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1970 | | pagina 2