WEEKBERICHT NR2 Na nioRèn januari hebben we (schriftelijk) niets meer van ons laten horen, want daar was ook weinig reden voor: er werd in twee ploegen vrij inten sief getraind, waarbij de opkomst zeer redelijk te noemen was«Er is mede hierdoor alle aanleiding om het komende seizoen, dat reeds min of meer voor de deur staathoopvol tegemoet te zion. Hoewel het weer hier nu niet bepaald toe noodt, gaan thans reeds de oe fenwedstrijden beginnen, want op maandag 30 maart staan er voor ons twee oefenwedstrijden op het programma: tegen HCAW te Bussum en tegen Donar te Hilversum.Coach Herre Kok heeft hiervoor twee teams samengestelddie be slist niet een eerste en een tweede negental genoemd mogen worden.Het zijn twee combinatieslekker door elkaar gehusseldPas na het spelen van méér oefenwedstrijden zal er zo langzamerhand aan de samenstelling van een eers tetweede en derde nedental \\rorden gedacht.Het spreekt vanzelf, dat de prestaties in de oefenwedstrijden daarbij doorslaggevend kunnen zijn.Des- ondanks raden wij allen aan zich in het koude weer niet te forceren. Hieronder volgt dan de samenstelling van beide teams: M^^idag 30 maart. Donar 1 - Ajax-comb.Terrein Donar te Hilversum.Gemeen telijk Sportpark nabij spoorweghalte*Soestdijksestraatweg.Honkbalveld ligt op het achterterreinte bereiken voor de hoofdtribune langs en dan die weg volgen. Aanvang half drie.Allen aanwezig om éên uur; v .cküerg-H endriks-HognM. .jk-J ous tra-v. d.Kamn-Kl okkers -Krant - de Lanoy- Mossing Hólstevn - Papa-V i üüwtur-Weppner-K vW i jk-L .v W i j k- Coach: PrinsLeiderJoustra Sr. Verzamelen 12 uur Hugo de Vrieslaan hoek Middenweg.We rekenen op al ler auto's. Maandag 30 maart. HCAW 1 - AJAX-comb.Terrein HCAW.Honkbalveld de "KUIL", Ceintuurbaan te Bussum.Aanvang 2 uur.Allen aanwezig om half êón: Balinge-Boot-Borgman-Brokman-Fancher-Leysner-Ludenhoff-van Os- Poppo.e- Richardson-Riley-Schnitker-van Tuvl-Vegter CoachKok. Leider: Hendriks. y Verzamelen half twaalf Hugo de Vrieslaan hoek Middenweg.Ook hier reke nen we op zoveel mogelijk auto's. ATTENTIE.Noteer nu al vast het telefoonnummer van de heer F.Hendriks: ^944921.Hier dient men bij verhindering af te zeggen,nu deze week,maar "ook tijdens het seizoen.Gezien echter het feit,dat deze oefenwedstrij- den zullen beslissen over de definitieve opstellingen, nemen mg aan dat er praktisch geen afschrijvingen zullen zijn. Wil Nagelkerken de heer Hendriks even bellen om te vertellen,of hij maan dag nog voetbalplichten heeft? We hebben dit n.1aangenomen en hem daarom nog niet opgesteld, maar toch graag even een berichtje. JEUGDTenslotte nog dit: we doen verwoede pogingen om weer met èèn of twee jeugdnegentallen uit te komen.Als iemand een knaap in de leeftijds groep van 12 tot en met 17 jaar kent, die bij ons wil honkballen, laat hij die dan aan de heer Hendriks opgeven. OEFENWEDSTRIJDENDe volgende oefenwedstrijden zijn nog vastgesteld: Zaterdag4aprilDVH - Ajax-comb. te Amstelveen. Zaterdag 11 april: Giants Dienen- Ajax comb, en Shell-Ajax comb. Zondag 19 april Feijenoord 1 - Ajax 1 te Rotterdam. Zaterdag 25 april: Begin van de competitie (26 april: Ajax 1-Neptunus 1 en Ajax 2- OVVO 2) Amsterdam, 23 maart 197G. De Honkbalcommissie. P.S. Indien hot weer op do Tweede Paasdag slecht is, doet men er goed aan de heer F.Hendriks die dag uiterlijk elf uur te bellen om te infor meren of de wedstrijden doorgang vinden.

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1970 | | pagina 1