Te lang reeds hebben we niets van ons laten horen, maar we zullen maar zeggen: geen nieuws, goed nieuws 1 Goed nieuws hebben we in zoverre, dat niemand onze Ajax-gelederen heeft verlaten, doch dat integendeel de heren, Nagelkerken ex-HCTIN)Klokkes ex-NDSM)Van Os (ex-Thamen), Poppes (ex-Geuzen) en Ludenhoff (ex-OWO) op eigen verzoek onze gelederen zijn komen versterken. Onder deze spelers bevinden zich één werper, twee catchers, één speler-coach, zodat we hiermede echt wel goed nieuws meedelen. We zijn dus, ondanks het falen in de promotiestrijdtoch ver sterkt uit de strijd tevoorschijn gekomen, zodat er voor het komende seizoen alleen maar goede dingen te verwachten zijn. Het komende seizoen, ja, maar dat vereist voorbereiding en daarover willen we het nu hebben, want we zijn al laat met het starten van de zualtraining. Nu hechten we in het algemeen niet zóveel waarde aan deze zaaltraining, maar deze is toch bijzonder geschikt om niet alleen de spieren wekelijks wat los te maken, maar ook om de band tussen de spelers anderling nu juist niet los, doch wel steviger te maken. Daarom: dus allen op de zaaitrainingen, die dezer dagen een aanvang nemen Ne gaan in twee ploegen trainen en wel op zaterdag en op maandag: zater dags aanvang om 12 uur en maandags aanvang om 8 uur 1s avonds Ne gaan geen indeling maken, want de <5ón kan op zaterdag, de ander op maandag. In het begin laten we dus een ieder vrij zelf zijn keus te be palen, Loopt het op de één of andere manier spaak, dan zullen we ingrij pen en gaan dan tot een verplichte indeling over, maar tot dit jaar is dat nooit nodig gebleken. De eerste zaaltraining vindt plaats op maandag 26 januari, 's avonds om 8 uur en dan verder elke maandagavond. De andere zaaltraining start op zaterdag 31 januari om 12 uur en dan vervolgens elke zaterdag. Nadere oproepen volgen er niet, maar natuurlijk zullen onze coaches nauwgezet in de gaten houden wie er wèl komt en wie niet. De zaterdagse training staat onder leiding van Wim Prins en de maandag avondtraining wordt geleid door Herre Kok, Bij deze trainingen rekenen we op de hulp van Ruben Leysner voor de zaterdag en van Klokkes voor de irAndag. Nogmaals: er volgt dus geen nadere aanschrijving meer, maar we rekenen op aller opkomst, hetzij op maandag 26 januari, hetzij op zaterdag 31 j anuari Mocht men om de één of andere reden contact met de honkbalcommissie op willen nemen, dan kan dat altijd gebeuren via de heer F.Hendriks, Galileiplantsoen 129, telefoon 020-944921. Voor hen, die dit nog niet weten, volgt hier de competitie-indeling voor Ajax 1 en Ajax 2 in het a.s. seizoen AJAX 1 Ajax, Quick(A) Volewi j ckersSchoten, Neptunus, RAP, HHCen VUC AJAX 2 Sparta 2, HCAW 2, UW 2, Schoten 2, 0W0 2, Celeritas 2, Aiax 2, HHC 2. Ne dachten zo, dat beide indelingen schone perspectieven voor ons inhouden Met het trainingsprogramma is onze ijverige secretaris ook reeds druk be zig geweest 5 tot nog toe heeft hij reeds de volgende wedstrijden vastgelegd Maandag 30 maart2o Paasdag): Donar-Ajax te Hilversum; aanvang half drie. Zaterdag 4 april DVH-Ajax te Amstelveen. Zaterdag 11 april Giants Diemen-Ajax, Zondag 19 april s Feijenoord-Ajax(half drie). Amsterdam, 19 januari 1970. DE HONKBALCOMMISSIE. P.S. Voor hen, die de zaaltraining willen bezoeken, in de hoop op een spelletje voetbal s het is strikt verboden te voetballen l1 Dit geldt zelfs voor Andró Kraan.

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1970 | | pagina 1