Weekbericht no. 23 UITSLAGEN Ajax 1 - De Volewijckers 1 afgelast Ajax 2 - Sportclub fjaarlem 2 ...9 - 2.. Eerste klasse A Res. eerste klasse 1 1 - 20 Sparta 2 13 - 26 10 - 14 OVVO 2 13 - 16 11-12 Schoten 2 12 - 14 11-10 Nicols 2 13 - 14 12 - 10 A J A X 2 14 - 12 9-8 Celeritas 2 13 - 10 11-6 UVV 2 11 - 8 11-6 SC Haarlem 2 13 - 2 et, dat de wedstrijd Ajax - Volewijckers Giants Diemen AJAX Volewij ckers RAP HCTIW ADO Thamen UW Bijzonder jammer was wegens terreinafkeuring geen doorgang kon vinden, want nu wordt het een latertje, In de ochtenduren besloot het tweede negental zijn seizoen door een verdienstelijke 9-2 zege op het reeds ge degradeerde SC Haarlem 2. Burgerlijke stand We betreuren het, dat we door een organisatorisch misverstand te laat mededeling ontvingen van het feit, dat Jan Bonsen op vrijdag 16 augustus j.l. in het huwelijk is getreden. Daarom kunnen we dit helaas nu pas meedelen, We bieden hier onze oprechte excuses voor aan. En hoewel dan te laat: Jan, toch van harte gelukgewenst nog met deze belangrijke mijlpaal in je leven ATTENTIE Nu het tweede negental uitgespeeld is en de resterende wedstrijden van het eerste negental zijn vastgesteld, is dit voorlopig het laatste weekbericht. Vooral de spelers van het eerste negental moe ten dit Weekbericht goed bewaren, want hierin staan alle aan schrijvingen en data voor de nog komende wedstrijden. We hopen, dat we met de in totaal 23 Weekberichten al onze spe lers weer goed op de hoogte hebben gehouden. We hadden dit niet kunnen doen zonder de voortreffende medewerking van de Ajax admi nistratie, die er elke week weer voor zorgde, dat ons Weekbericht zo proma op tijd bij iedereen in de bus lag. We zijn de Heer N.Dalmulder en zijn assistent de Heer P.Hoefman hier bizonder er kentelijk voor. (m.h.d. adm Hier volgt dan het resterende Zaterdag 24 augustus: Ajax 1 - om 1 uur programma - ADO 1Terrein OVVO. Aanvang 3 uur. Allen aanwezig om 1 uur: Balinga-vdBerg-Borgman-Hendriks-Leysner- Leysner jr-Mossing Holsteyn-Ben Richardson-Riley-Rombley-Weese- Ko van Wijk. Coaches: Leysner en Prins. Leider: Hendriks. Zaterdag 31 augustus Ajax 1 - Thamen 1. Terrein OVVO. Aanvang 3 uur. Alle teovengenoemden om 1 uur aanwezig. Zaterdag 7 september Volewijckers 1 - Ajax 1. Terrein Volewijckers. Sportpark Buiksloterbanneaan de Overkant van Het IJ. Aanvang 3 uur. Alle bovengenoemden om 1 uur aanwezig. om in de komende weken extra Weekbericht la- EXTRA WEEKBERICHT Mocht er aanleiding zijn te melden, dan zullen we een iets speciaals ten verschijnen. n AFZEGGEN. Voor de laatste maal vermelden we hier het^afzegadres F.Hendrikd: Galileiplantsoen 129; tel. 944921. DE HONKBALCOMMISSIE van de heer Amsterdam, 19 aug. 1968 4

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1968 | | pagina 1