WEEKBERICHT NR. 20. UITSLAGEN AJAX 2 - 0W0 2 Eerste klasse A. Roseerste klasse Giants D. 8-14. Sparta 2 1 1-22. AJAX 8-12. OWO 2 10-14. Volew. 10-12. Schoten 2 11-14. RAP 9-10. Nicols 2 11-10. HCTIW 9-8. UW 2 10- 8. ADO 1-6, AJAX 2 11- 8. Thamen 10-6. Celeritas 2 11- 8. UW 8-2. Sc.Haarlem 2 11- 2. met de zo schitterend geslaagde Haarlemse j Honkbalwoek is alleen het tweede negental 66n naai in het veld geweest.Hoewel er uiteindelijk een 0tislozo nederlaag tegen tegen 0W0 2 werd geleden, was het toch een aardi ge wedstrijd, waarin plezierig is gespeeld. Dat neemt niet weg, dat wanneer dit team nog in de bovenste helft wil eindigen, er nu weer eens gewonnen dient te worden.Dat kan en moet dan ook a.s.zondag tegen CELERITAS 2 gebeu ren.In de uitwedstrijd te DEN-HAAG werd gewonnen en dus moet dit thuis her haald worden. Afgesproken? EERSTE NEGENTALe hopen, dat de twee weken rust enkele spelers van ons eerste negental goed hebben gedaan, vooral pitcher Richardson.We gaan nu zonder onderbreking aan de eindspurt beginnen en het is duidelijk, dat we de resterende wedstrijden MOETEN WINNENI Dat kan ook, als allen zich maar geheel geven.Zondag spelen we op het OWO-veld tegen HCTIW.Weten allen nog hoe er van deze tegenpErtij zeer teleurstellend verloren werd?.Goed, als alle spelers dit weten, spreekt het vanzelf dat er met de felle wil om een stevige revanche te boeken gespeeld moet worden. Dat kan dan een goede aan loop worc'.en voor de op 10 augustus te spelen wedstrijd tegen de grote con current Giants Diemen.We rekenen er tevens op, dat alle spelers weer elke woensdagavond op de training komen. fOISCHE KEURING. Van de volgende spelers ontbreken tot heden nog de keu- agsbewijzen: v.dberg-Kok-Kraan-John Richardson,Vegter-Visser-J.Vos-W.Vos-Weesev.Eyden- Hoek-Leysner jr-v.Berkel Deze keuringsbewijzen dienen thans ten spoedigste bij do heer F.Hendriks ingeleverd te worden.Zo biet, dan volgen er van bondszijde hoge boeten en die zullen we dan op de spelers zelf verhalen.We rekenen er echter graag op, dat het zover niet komt. PROGRAMMAZondag k augustus. Ajax 1 - HCTIW 1, Terrein 0W0.Aanvang 2 uur. Allen op hot veld aanwezig om 12 uur; v.d.Berg-van Berkel-Borgman-Leysner-Leysner Jr.-Mossing Holsteyn-Ben Rich- ardson-Riley-Rombley-Weese-Ko van Wijk. CoachesLeysner en Prins.LeiderHendriks. Zondag 4 aureustus. AJAX 2 - CELERITAS 2.Terrein HCTIW op "DRIEBURG".Aan vang 10 uurAllen aanwezig om 9 uur: Bonsen-v.Eyden-Hondriks-van Hoelc-Hordijk-v.d.Kamp-Kraan-Papa-dc Roos-Schalm- van Tuyl-Vegtcr-H.de Vos-W-de Vos-vd.Weerd-L,v.Wijk. Coach: Visser-Leider: Hofman. AFZEGGINGENOmdat het al zo lang geloden is, herhalen we hier nog eens het afzegades van de heer F.Hendriks,Galileiplantsoen 129; tel:944921. AMSTERDAM, 29 juli 1968 DE HONKBALCOMMISSIE.

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1968 | | pagina 1