WEEKBERICHT NR14 UITSLAGENVolewyckers 1 - Ajax 1 afgelast. S c.Haarlem Eerste klas se A. Res.eerste klasse Giants D. 5-8. Sparta 2 7-14. Rap. 6-8. Schoten 2 7-10. Ajax 5-6. Uw 2 6-8 Thamen 6-6. Ovvo 2 5-6. HCTIW 4-4. Niirols 2 7-6. Ado 4-4. Ajax 2 6-4. V olew. 6-4. Celeritas 2 7-4. Uw 6-2. Sc.Haarlem 2 7-0. EERSTE NEGENTALBijzonder jammer was het, dat het weer j.l. z6 slecht was, dat de wedstrijd tegen Volewijckers afgelast moest werden. Juist na de zege op Giants Diemen hadden we van ons in de winning mood zijnde eer ste negental iets goeds verwacht. Enfin, laten we dit dan maar uitstellen •pt a.szaterdag, wanneer we tegen RAP moeten spelen,Dit Rap heeft zich a een zwak begin bijzonder goed hersteld en kan voor ons een sterke te genstander betekenen. Laat er dus van onderschatting geen sprake zijn.! TWEEDE NEGENTALDit negental heeft een fraaie 11-O-zege op hekkesluiter Sp.cl. Haarlwm 2 behaald, waardoor meer afstand van de laatste plaats werd genomen. Er waren zelfs slechts zeven innings voor nodig om de twee punten in de wacht te slepen.Hiermede hebben onze reserve's een goed voorbeeld aan het eerste negental gegeven, dat namelijk ook maar eens moet proberen de tegenstander in slechts 7 innings van het veld te spelen. MEDISCHE-KEURINGZij, die in het bezit van een bewijs van goedkeuring zijn, dienen dit ten spoedigste bij ons in te leveren. Zij, die dezer da gen een oproeping ontvangen van het Sportkeuringsbureau, moeten op de aan gegeven tijd verschijnen. BLIJDE GEBEURTENISPeter Hendriks, zoon van ons commissielid, de heer F. -A Hendriks, die als jong jochie bij ons kwam honkballen, is intussen al zo opgegroeid, dat hij deze woensdag (12 juni) in het huwelijk treedt met mejuffrouw Ellen Visser. Woensdag om 2 uur gebeurt dit op het Amsterdamse •jtadhuis om 2 uur precies. Een andere tijd vermelden we niet, want een arming-up is niet nodig. Diezelfde dag recipieett het jonge paar van vijf uur tot half zeven in café DE MEERHOEK, MIDDENWEG te AMSTERDAM. Wij nemen aan, dat vele Ajax-honkballers blijk van hun belangstelling zullen geven. PROGRAMMA Zaterdag 15 juni. AJAX 1 - RaP 1Terrein 0W0.Aanvang 3 uur.Allen aanwe zig om half twee: Balinge-v.d.Berg-van Berkel-Borgman-Leysner-Leysner Jr.- Mossing Holsteyn-Ben Richardson-John Richardson-Ri1ey-Rombley-Weese-Ko v. Wijk-.Coaches tLeysner en Prins.LEIDERHofman. Zondag 16 juni. 0W0 2 - Ajax 2. Terrein 0W0.Aanvang 10 uur .Allen aanwe zig om 9 uur: Bonsen-v.Eyden-Hendriks-v.Hoek-Hordijk-v.d,Kamp-Papa-de Roos- Schalm-vTuy1-Vegter-Vos-L.v.Wijk.CoachKraan.LeiderHofman AFZEGGINGENIndien men verhinderd is, verwacht de heer F.Hendriks,Galilei- plantsoen 129 (tel: 944921) te Amsterdam zo vroeg mogelijk een afzegging. AMSTERDAM, 10 juni 19Ó8. DE HONKBALCOMMISSIE

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1968 | | pagina 1