WEEKBERICHT NR1 O UITSLAGEN: THAMEN 1 - AJAX 1 UVV 4 Eerste klasse A, Reseerste klasse Giants D. 3-6 Sparta 2 3-6 A j ax 3-4 UVV 2 2-4 Thamen 3-4 Nicols 2 3-4 ADO 2-2 OVVO 2 1-2 HCTJW 2-2 Celeritas 2 3-2 RAP 3-2 Schoten 2 3-2 VOLEW. 3-2 A jax 2 2-0 UVV 3-0 Haarlem 2 3-0 Hoewel we allen gehoopt hadden, dat ons eerste negental dit seizoen onge slagen kampioen zou wordenhebben we nu in onze derde wedstrijd een ne derlaag te pakken. En nu gaan iets heel raars zeggen:Ve zijn met deze ne derlaag méér ingenomen dan met de twee voorgaande overwinningen! We zijn er namelijk van overtuigddat we deze nederlaag nodig hadden on te beseffen Aat het in de eerste klasse heus geen walk-over voor ons zal worden.Dat idee heerste er zo'n beetje bij alle spelers en nu zijn ze opeens met de neus op de harde feiten gedrukt.We hebben het al eerder gezegd:ook in de ze klasse zal iedere wedstrijd heel hard aangepakt moeten worden.Dat heeft de, overigens zeer goede en spannende wedstrijd tegen Thamcn wel bewezen. Natuurlijk, we hebben geen greintje geluk gehad, maar waar xs de wedstrijd door verloren?Uiteindelijkomdat drie honklopers een punt ca deau hebben gegeven:dat zijn in volgordeBoy BalingePaules Rile^ en Ben Richardson, die volkomen onnodig op een honk sneuvelden. We zeggen dat natuurlijk niet om hen onaangenaam te zijn, want overigens deden zij voortreffelijke dingenPaulus door enkele prachtige vangballen,Ben door o.a. een striemende honkslag en ook enkele goede vangballen. Maar we on derstrepen dit om allen ervan te overtuigen, dat juist zulke kleinig heden" een wedstrijd kunnen beslissen.We zijn er helemaal zeker van,dat als Boy en Paulus in het begin van de wedstrijd niet op het tweede honk gesneuveld waren we de wedstrijd dik en dik gewonnen zouden hebben. Overigens onze complimenten aan Fred Borgman,die als pitcher prima vol daan heeft.Er is echt nog niets onherstelbaars gebeurd, alzijn wij zelf ^.gens toch wel teleurgesteld, vooral door onze slagprestaties.Jawelis- ^iar werd er een record vangballen geslagen, maar het aantal honkslagen bleef onder de maat.Deze wedstrijd werd in elk geval geconcentreerd ge speeld en blijft deze vechtstemming gehandhaafd, dan zullen nog vele goe de resultaten volgen.MAAR ZAL STEEDS VOOR GEKNOKT MOETEN WORDEN.VOORAL IN HET BEGIN VAN DE WEDSTRIJDals allen daarvan overtuigd zijnbehoeven we echt nog niet in de put te zitten. TWEEDE NEGENTAL. Dit team wilde niet voor het eerste negental onderdoen en..... verloor dus ook met 1-0.Peter Hendriks gooide hief prima, maar aanvallend speelden onze jongens niet veel klaar. Maar toch ook hier geen resultaat, waarover we behoeven te treuren.Toch zien we nu wel graag zon dag de eerste zege van dit negental tegemoet.Tegen Schoten 2 kan het best MEDISCHE KEURING.Nog steeds heeft niet iedereen zijn aanvraagformulier voor medische keuring ingestuurd.Dit moet toegezonden worden aan de Heer W.Bruybesteyn,Middenweg 107 A' te Amsterdam.Zijdie dit nu niet per om gaande doen, worden zonder pardon met 2,50 per wedstrijd door ons be boet.Men moet het nu zelf maar weten.En waar blijven de vacantie-opgaven? Deze moeten naar de heer Hendriks worden gestuurd. PROGRAMMAZondag 19 mei. AJAX 1 - jiDO 1 .Terrein 0W0.Aanvang 2 uur .Allen aanwezig om half dén: Balinge-vd.Berg-Borgman-Leysner-Mossing Holsteyn- Ben Richardson-John Richardson-Riley-Weese-Ko v.Wijk-Leo v.Wijle.Coach: Leysner en Prins.LEIDERSHendriks en Bremer. ZONDaG 19 MEI.Ajax 2 - Schoten 2.Terrein HCTIWcompl.Drieburg.Aanvang 10 uur.Allen aanwezig om 9 uur: Bonsen—v.Eijden—Grootenboeh—Hendriks—Huisman— vd.Kamp-Lodewijk-LooisPapa-de Roos-schalm-v.Tuyl-Vegter-Visser-Vos CoachPrins. LeidersHofman en Hendriks.

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1968 | | pagina 1