WEEKBERICHT NR.8 UITSLAGEN: SV RAP 1 - AJAX 1 4-14. Als we naar de uitslag alleen kijken, kunnen we uiteraard ruimschoots te vreden zijn over de competitie-start, maar we zijn ne eenmaal echter iets critischer en kijken dus ook naar het vertoonde spel. Dan juichen we be paald hiet, want deze slechte tegenstander had na 7 innings met 10-0 of méér verslagen moeten worden. We weten heus wel, dat dit tegenspel niet bepaald inspirerend werkte, maar willen we dit seizoen inderdaad kampioen wordenen dat WILLEN we tochen daarna weer in de hoofdklasse terug komen, dan moeten alle wedstrijden gebruikt worden om weer een hoofdklas se-vorm te krijgen.Dan mag het niet meer gebeuren, dat we diverse malen achtereen drie honken bezet hebben en toch geen punt scoren, dam mag het ook niet gebeuren, dat een honkloper tot tweemaal toe op nogal onverstan dige wijze sneuvelt. Laten we nu afspreken, dat voortaan alle wedstrijden zo geïnspireerd mo gelijk gespeeld worden, hoe zwak de tegenstand misschien ook is.Dat moet n. elk geval a.s. zondag reeds gebeuren, want in UW zien we onze grootste oncurrent.Vooral de neven Wout van UW zijn uiterst gevaarlijk, de een als slagman, de ander als pitcher We rekenen er dus ten volle op, dat alle spelers mentaal geladen in het veld komen om tegen UW het beste beentje voor te zetten. TWEEDE NEGENTAL;Door een compleet gebrek aan medewerking van 0W0,hetgeen ons juist deze vereniging bar is tegengevallen, kwam het tweede negental jammer genoeg niet in het veld. MEDISCHE-KEURING:Alle spelers hebben een invulformulier ontvangen.Deze formulieren dienen ten spoedigste aan de Hr.BruynesteynMiddenweg 107 A1 te Amsterdam per post worden toegezonden. DRAINING:Alle spelers dienen woensdagsavonds op de training op het 0W0- veld te komen.Kom, gezien het daglicht, zo vroeg mogelijk. PROGRAMMAZ OND AG 5 ME IAJAX 1 UW 1 Terrein 0W0 .Aanvang 2 uur. Allen op het veld aanwezig om half één: Balinge,v.d.Berg,Borgman,Mossing Holsteyn,Ben RichardsonJohn Richardson, U.ley(Rombley,Weese,Ko van Wijk,Leo van Wijk.Coaches rLeysner en Prins. ^yLder: Hofman. ZONDAG 5 MEIiHaarlem Nicols 2 - Ajax 2.Terrein Haarlems Honkbalstadion. Aanvang 10 uur.Allen op het veld aanwezig om 9 uur: Bonsen,v.Eyden.Hendriks,GrootenboerHordijk,Huisman,v.d.Kamp,Lodewijk, LooisPapa,de Roos,SchalmVan TuylVegter,De Vos «CoachPrins.Leider:Hen- driks Verzamelen 8 uur Hugo de Vrieslaan,hoek Middenweg.S«v.p.zoveel mogelijk met auto's komen,omdat we einders geen vervoer voldoende hebben. AFZEGGINGENHoewel we voldoende spelers hebben, hopen we toch op zo min mogelijk afschrijvingen.Is dit toch noodzakelijk, dan dient men dit zo vroegtijdig mogelijk te doen bij de heer F.Hendriks,Galileiplantsoen 120 te Amsterdam.Tel944921. AMSTERDAM, 29 april 1968. DE HONKBALCOMMISSIE. hier afscheuren Daar we een overzicht over de vacanties willen hebben, is een ieder ver plicht onderstaande vragen in te vullen en deze strook met spoed aan de heer Hendriks te sturen. Naam:.Adres Wegens vacantie zal ik dit seizoen in de volgende weekends niet ter be schikking zijn: HANDTEKENING

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1968 | | pagina 1