WEEKBERICHT NR7 UITSLAGENFeijenoord 1 - Ajax 1 4-14. Shell 1 - Ajax 2 4-10. We geloven, dat we een zeer geslaagde oefencampagne achter de rug hebben. Vorig seizoen waren we reeds direct goed in vorm,wonnen het Sportclub Haarlem-tournooi endegradeerden.Thans verliepen de oefenwedstrij den wat moeizamer, van de ene wedstrijd naar de andere ging het beter,met als resultaat een zeer goede wedstrijd tegen Feijenoord, waar Ajax een puike indruk heeft achtergelaten.Home-runs van Weese,Rombley en Ben Rich ardson waren de hoogtepunten aan slag,de lijn Leo-Ko een hoogtepunt in het veldwerk.Het werpen van Ben moet nog sterker worden, vooral méér controle en o.i.méér gebruik maken van zijn fastbal. Alles bijeen gaan we a.s.zaterdag de competitie zeer hoopvol tegemoetjwe Ahebben een sterke slagploeghet veldwerk kén zeer goed zijn en onze wer- ^per zullen vele tegenstanders ons benijden.Aan de spelers thans de taak ons optimisme wéér te maken. Ook het tweede negental deed het tegen Shell opnieuw zeer goed,maar hier mag niet vergeten worden,dat de tegenstand in de reserve eerste klasse heel wat groter zal zijn.Hans de Vos en Rolf Grotenboer kunnen hier een welkome versterking gaan betekenen.In eerste instantie zal dit negental moeten spelen om een eervolle plaats op de ranglijst, te behalen. Dit kan zeer zeker, zoals de laatste twee jaar is gebleken. Aan alle spelers nu de taak voor een goed seizoen voor Ajax te zorgen. Play ball! THUISWEDSTRIJDENHet eerste negental speelt dit seizoen zijn thuiswed strijden weer bij 0W0 en het tweede negental speelt op het HCTIW-terrein In tegenstelling tot het geplubliceerde programma speelt het tweede negen, tal al zijn thuisxvedstrijden op zondag, zeer waarschijnlijk allemaal op zondagochtend,Men dient hier dus rekening mee te houden. PROGRAMMAZaterdag 27 april. RAP 1 - AJAX 1. Terrein J.v,Galenstraat Aanvang 3 uur. Allen op het veld aanwezig om half twee: ^alinge-v, d 3erg-Borgraan-Hendriks-Mos sing Hols teyn-Ben Richards on-John Richardson-Riley-Rombley-Weese-Ko van Wijk-Leo van Wijk.Coaches:Leysner en Prins.Leiders:Hendriks en Bremer. Zondag 28 april.Ajax 2 - 0W0 2.Terrein HCTIW op complex Drieburg,Kruis- laan.Aanvang 10 uur. Allen op het veld aanwezig om 9 uur: Bonsen-van Eijden-Hendriks-Grootenboer-Hordijk-Huisman-v.d.Kamp-Lodewijk» Loois-Papa-de Roos-Schalm-van Tuyl-Vegter-Visser-Hans de Vos.Coach:Prins LeiderHofman. EREWEDSTR1JD OP 30 APRIL.Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van ODIZ speelt Ajax 1 op Koninginnedag(30 april)een erewedstrijd tegen deze Zaandamse club.Aanvang 2 uur.Allen op het veld aanwezig om 1 uur.Alle ge noemde spelers voor de wedstrijd RAP-AJAXbenevens Rolf Groteboer en Hans de Vos.LeiderHofman. Het ODIZ-veld is aldus te bereikenCoentunnel door en dan direct rechtsaf. Na circa 200 meter links-voorsorteren en pijlen Dura Coignet volgen.Men komt dan dicht bij het Albert-Heyn-distributie-centrum,waar het sportpark "DE POELENBURG" ligt.Rijdt men anders,dan verdwaalt men hopeloos. Amsterdammmers verzamelen om 12 uur Hugo de Vrieslaan/hoek Middenweg. AFZEGGINGENIn dringende gevallen dient men af te zeggen(vooral tijdig) bij Hr.F.Hondriks,Galileiplantsoen 129 te A'Dam.TEL944921 PROGRAMMA 4/5 Mei: Zaterdag 4 mei: Ajax 1 -U.V.V. 1. Zondag 5 mei: Haarl.Nicols 2 - Ajax 2. AMSTERDAM, 22 april 1968. DE HONKBALCOMMISSIE.

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1968 | | pagina 1