UITSLAGENSC HAARLEM 1 - AJAX 1 2-1. SHELL 1 - AJAX 2 2-6. Over onze oefenwedstrijd.en kunnen .we tot nu toe beslist -niet ontevreden zijn.Heliswaar leed het eerste negental een kleine nederlaag,doch in zo'n korte wedstrijd zegt datnatuurlijk niet veel.Verheugend wa-s het o.a., dat Ben Richardson eindelijk weer van de partij was en nu steeds weer present zal zijn.Ondanks zijn gebrek aan training was zijn werpen veelbelovend.De stemming in de ploeg is prima en dat vinden we een sterk punt.Hetzelfde was blijkbaar ook bij het. tweede negental het geval.Hier schoot Peter Hen driks uit z'n slof door niet minder dan 14 x 3 slag te gooien.We kunnen alleen maar zeggen: "HOUEN. ZO! We zijn van mening,dat wanneer we dit seizoen twee enthousiaste ploegen in het veld brengen,die dan misschien ook nog succesvol zijndaarmede weer de basis gelegd kan worden voor een sterke honkbalafdeling.Twee teams is na tuurlijk heel weinig,maar daar kunnen we ons dan alleemaal op concentreren. ATTENTIEVoor het tweede negental is voor a.s. zaterdag een oefenwedstrijd Iigelast.Men zie verder het programma. INDISCHE KEURING:Op een heel enkele uitzondering na moeten alle honkbal lers weer medisch gekeurd worden.Die uitzonderingen zijn Bon Richardson, Leydner en RombleyjHun keuringsbewijs is nog het gehele seizoen '68 gel dig. ALLE OVERIGEN DIENEN ECHTER MET SPOED TOER GEKEURD TE WORDEN.! Ajax heeft voor alle spelers bij het Amsterdamse bureau voor medische sportkeuring deze keuring aangevraagdzodat men binnenkort een oproep kan verwachten.Men is verplicht aan deze eerste oproep gevolg te geven. Zij, die aan de oproep geen gevolg geven,worden beslidt niet meer opgesteld, want de KNHB bestraft spelen van een niet-gekeurde speler per wedstrijd met 2,50 boete. PROGRAMMAZondag 21 april a.s.spelen we met het eerste negental de laag ste oefenwedstrijd,voordat de competitie begint,Deze oefenwedstrijd is echter méér, want dit zal de eerste krachtmeting op honkbalgebied worden tussen twee grootmachten op voetbalgebied: AJAX en FEIJENOORD Zonder meer zal het een ieder duidelijk zijn,dat wij niet bij onze voet balspelers achter kunnen blijven en dus ook hier Feijenoord goed duidelijk moeten maken,dat AJAX DE STERKSTE OP ELK GEBIED IS. Er is nog meer:Feijenoord opent met deze oefenwedstrijd tegen ons zijn Asuwc, fraaie honkbalveld en ter ere hiervan wordt dus Feijenoord-Ajax gespeeld.Aan de wedstrijd gaat een officiële opening vooraf, die verricht zal worden door oen vertegenwoordiger van B W van R'Dam.Diverse eregas ten zullen aanwezig zijn,waaronder ook enkele bestuursleden van de KNHB.. Méér behoeven we waarlijk niet te zeggen om alle spelers er van te door dringen, dat Ajax dus deze zondag zijn beste beentje voor zal moeten zet ten. Zorg ook allemaal,dat de kleding prima in orde is,want juist en voor al tegen Feijenoord moet Ajax in alle opzichten voortreffelijk voor de dag komen.Het is Feijenoord ernst met zijn honkbalafdeling,want niet alleen dat dit fraaie honkbalveld er nu is,maar zondag j.l.is het eerste negen tal van Feijenoord voor een trainingsweek naar Wiesbaden vertrokken, waar men op de Amerikaanse basis zich niet alleen op de competitiemaar ook op de wedstrijd tegen Ajax zal voorbereiden.Het is voor onze,nu 47-jarige honkbalafdeling om jaloers op de worden. TRAINING:Deze week wordt er nog niet getraindmaar op woensdag 24 April wèl.Van die dag af is de wekelijkse training elke woensdagavond op het OWO-veld,voorlopig voor iedereen.In verband met het licht is het nodig direct nahet werk naar het OWO-veld te komen.Dus de eerste maal volgende week woensdag 24 april. ZONDAG 21 APRIL: Feijenoord 1 - Ajax 1.Aanvang 2 uur.Allen aanwezig om half één.Het terrein ligt op de STICHTING VARKENOORD aan de Oostelijke Varkenoordseweg tegenover het Feyenoord -Stadion.Dit betekent,dat op het moment,dat men het stadion aan.de linkerhand ziet het honkbalveld rechts van de weg ligt.Wij rekenen op de volgende spelers: Balingev.d.Berg z0 z

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1968 | | pagina 1