RIC Foresters 1 - Ajax.... Ajax - HHC Ajax - Onze Gezellen Over deze eerste oefenwedstrijden zullen we maar niets zeggen, alleen dit: alle begin is is moeilijk en daaraan zal het dan ook wel te wijten zijn, dat wederom Ben Richardson op het appèl ontbrak. Nog anderen ontbraken wegens allerlei aanvaardbare redenen, maar we hopen, dat van dit moment af niemand meer zal afschrijven. We kunnen dat ook niet hebben, want a.s. zaterdag komen Ajax 1 en Ajax 2 in het veld en daarbij hebben we alle be schikbare spelers nodig. TRAINING:Doordat er nu elk weekend wórdt gespeeld, is de zaaltraining zo wel op zaterdag als op maandagavond stopgezet. JEUGD:¥e moeten over de jeugd helaas een heel somber geluid laten horen. Ep doordat we niet-voorstelbare terreinmoeilijkheden hebben, èn omdat de heer E.H.van Tuyl bedankt heeft als jeugdleider, hebben we tot onze grote spijt het besluit moeten nemen dit jaar zonder jeugdnegentallen te spelen. Dit is niet meer en niet minder dan een ramp!.Wij betreuren het ten zeer ste, dat de heer van Tuyl zo kort voor het seizoen zijn besluit om te be danken heeft genomen. Om vele redenen leek het ons daarom beter het vol- •end seizoen weer met jeugd te starten, beter dan thans met een totaal hvoorbereid jeugdnegental te beginnen. Om tot een doeltreffende jeugdtraining te komen, zal het volgende sei zoen reeds zeer vroeg met een aantal' spelers worden gestart. Het zal al len duidelijk zijn, dat een en ander de nodige voorbereiding vereist, zo als o.a. overleg met het bestuur, voetbalafdeling, enz. Door het bedan ken van de heer Van Tuyl zou dit alles voor zijn eventuele opvolger een onmogelijke opgave zijn, In elk geval willen wij op deze plaats de Heer Van Tuyl hartelijk dank zeggen voor het enorm vele, dat hij in de loop der jaren voor onze honkbalafdeling hoeft gepresteerd. Vrijwel zonder enige steun is hij er in geslaagd onze jeugdafdeling ieder jaar weer op de boen te houden, het geen een grote prestatie genoemd mag worden. Over verdere plannen voor de jeugd zullen wij t.z.t nadere mede delingen laten volgen. Jeugdleden, die 16 jaar of ouder zijn en toch willen honkballen, kunnen wij echter toch ogenblikkelijk voor het tweede negental inschake- •en. Zij moeten zich echter zo spoedig mogelijk melden bij de heer F.Hen- biks Galileiplantsoen 129 te Amsterdam, telefoon 9^921. PROGRiJIMA Zaterdag 13 april 1968. Sportclub Haarlem - Tournooi. Terrein Haarlems Honbalstadion. 12.00 uur Sportclub Haarlem - Ajax Allen aanwezig om 11,00 uur. Balinge - v.d.Berg - Borgman - Leysner - Mossing Holsteyn - Reese - Ben Richardson - John Richardson - Riley - Rombley - Ko van Wijk - Leo van Wijk - Spelend coach; Leysner. Leiders: Bremer en Hendriks. Amsterdamniors verzamelen om 10.00 uur Hugo de Vrieslaan, hoek Middenweg autos van Borgman, v.d.Berg en Mossing Holsteyn) Zaterdag 13 april 1968 Shell 1 - Ajax 2 Terrein Shell-sportpark, Valentijn- kadeAanvang 13.00 uur. Allen op het veld aan wezig om 12,00 uur. Bonsen - Hendriks - Hofman - Hordijk - v.d.ICamp - Kraan - Papa - De Roos- schalm - Van Tuyl - Vegter en Visser, Coach:Prins - Leider: Hofman. AFZEGGINGEN Zoals reeds gezegd rekenen we op aller opkomst; de scholen hebben op deze dag ook vrij. Moet men toch afzeggen, doe dat dan tijdig, opdat wc nog maatregelen kunnen nemen. Het afzegadres is bij de Heer F.Hendriks, Galileiplantsoen 129 te Amsterdam; telefoon 9^921. Amsterdam, 8 april 1968. De Honkbalcommissie.

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1968 | | pagina 1