WEEKBERICHT_nr._4 Op het moment, dat we dit Weekbericht samenstellen, is het schitterend voorjaarsweer. We hopen slechts, dat het in het a.s. weekend ook zo zal zijn, want dat kunnen we dan hest gebruiken. Er staat namelijk voor zater dag en zondag a.s een heel druk programma te wachten. Oordeel maar zelfs Zaterdag, 6 aprils Foresters 1 - Ajax. Aanvang 2 uur. Terrein te Heiloo (dit is een echt honkbalveld)"De Egelshoek", laan van Muijs. Een nadere aanduiding kunnen we helaas niet geven, zodat de bestuurders van de auto's in Heiloo maar even naar de juiste weg moeten vragen. Het is in elk geval aan de linkerkant van de weg Amsterdam-Alk maar. De volgende spelers dienen om uiterlijk 1 uur op het veld aanwe zig te zijns Balinge, v.d.Berg, Borgman, Hendriks, Kok, Ruben Leysner, Russel Leysner, Mossing Holsteyn, Ben Richardson, John Richardson, Reese, Riley, Ko van Wijk en Leo van Wijk. Leiders Hofman. Ass.coachs V/.Prins. Amsterdammers verzamelen (met auto's van Bremer, v.d.Berg, Mos sing Holsteyn en Borgman) om half 12 Hugo de Vrieslaan hoek Mid denweg. Er worden normaal 9 innings gespeeld. Dit betreft een nederlaag-tournooi, waaraan op volgende dagen Thamen en ODIZ nog deelnemen. Wie Foresters (een pas gepromoveerde 3e klasser) de grootste nederlaag toebrengt, is winnaar. Dat is dus voor zaterdag, maar er is ook heel wat te doen op Zondag, 7 aprils Sportclub Haarlem-tournooi, waaraan deelnemen Schoten, Kennemer- land en Sportclub Haarlem, die zaterdag spelen, en Ajax, HHC en Onze Gezellen, die zondag spelen. Ajax verdedigt hier de vorig jaar gewonnen beker. Half twees Ajax - HHC en 3 uur: Ajax - Onze Gezellen. Terrein Haarlems Honkbalstadion. Allen aanwezig om half één; zelfde spelers als hierboven. Leiderss Hendriks en W.Prins. Amsterdammers verzamelen om half twaalf Hugo de Vrieslaan hoek Middenweg. Gezien het feit, dat dit de eerste wedstrijden betekenen, spreekt het van zelf, dat alle spelers aan bod komen, want men dient er wel voor te zorgen, dat niemand zich forceert. Rustig, maar goed inspelen is het parool. Vanaf heden wordt er op Maandagavond geen training meer gehouden. Allen worden nu verzocht de Zaterdagmiddagtraining te bezoeken. Zo gauw het iets langer licht is zullen we op een nog te bepalen avond gaan trai nen. Daar er nog niets, maar dan ook helemaal niets over de samenstelling van het eerste negental te zeggen valt, spreekt het vanzelf dat we er op reke nen geen enkele afschrijving te ontvangen. Moet men dit toch doen, dan dient dit te geschieden bij de heer F.Hendriks, Galileiplantsoen 129 te Amsterdam; telefoon 944921. DE HONKBALCOMMISSIE. Amsterdam, 1 april 1968.

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1968 | | pagina 1