WEEKBERICHT_Nr1_3 We hebben een zucht van verlichting geslaakt, toen we merkten hoe de spe Iers gereageerd hebben op WEEKBERICHT nr. 2 en op enkele privé-brievenj de opkomst bij de training is thans gelukkig zo, als het behoort. Als nu ook Ben Richardson nog eens verschijnt waar blijf je, Ben? zijn we geheel tevreden en kunnen we het a.s. seizoen vrij optimistisch tegemoet zien. Een directe aanleiding voor het versohijnen van ons Weekbericht nr. 3 is het bekend worden van het competitie-programma. We laten dit hieronder volgen, zodat men de speeldata kan noteren en...hier eventueel met vakantie-plannen rekening mee houden. We zitten bepaald niet al te dik in onze spelers, zodat we het bijzonder op prijs zouden stellen, als men in die periode met vakantie gaat, waarin geen wedstrijden op het progra- ma staan. Dan is er nog iets, waarmede enkelen reeds op de hoogte zijn. Onze honkbalafdeling kost elk jaar geld en vooral nu Ajax 1 in de eerste klasse zal spelen en dus veel minder publiek zal trekken, zal dat het geval zijn. We prijzen ons dan ook gelukkig, dat het bestuur van Ajax op ons verzoek er in is geslaagd een sponsor voor ons te vinden. Dit is de firma, die CONTANTZEGELS uitgeefts alle huismoeders zullen wel weten wat dit betekent. Dit aantrekken van een sponsor was een gebiedende noodzaak voor het voortbestaan van onze honkbalafdeling. We hopen, dat alle honkballers dit zullen begrijpen en er al hun medewerking aan zullen verlenen. On danks het enorme bedrag, dat elk jaar weer hiervoor nodig was, heeft Ajax altijd voor prima spel-materiaal gezorgd, Ajax betaalde ieder jaar veel huur voor velden, de Ajax-leden betaalden om te honkballen geen extra contributie, zoals dat overal elders wel gebeurt, enz. enz. Redenen genoeg dus om in te zien, dat dit sponsoren voor ons nu onont beerlijk is. Daarom dus rekenen we op aller medewerking. De consequentie hiervan voor de spelers beperkt zich tot het eerste ne gental. Alle spelers en reserves bij wedstrijden van Ajax 1 zullen op de achterzijde van het trainingsjack een strook dragen, waarop alleen maar staat "CONTANTZEGELS"Een dergelijk trainings jack mag bij wedstrij den van het tweede negental niet gedragen worden. Deze stroken zijn nu in de maak en zullen binnenkort op de trainings jacks genaaid moeten worden. Wij zouden graag zien, dat alle spelers ook die indertijd voor de halve prijs een trainingsjack van ons ge kocht hebben deze strook thuis op de rugzijde van hun jack willen la ten naaien. Bij voorbaat allen bedankt voor hun spontane medewerking. Tot zover dan dit onderwerp. Tenslotte nog dits nog slechts enkele weken resteren er, voordat de wedstrijden beginnen. We rekenen er dus op, dat de opkomst bij de trai ningen niet alleen even goed blijft, als deze de laatste we ken is, maar zelfs nog beter wordt. Dan alleen kunnen we een voorspoedig seizoen tegemoet gaan. Laten we, wat dit betreft, de voetsporen van voetballend Ajax drukken. .Z. - Z.O.Z. - Z.O.Z. - Z.O.Z. - Z.O.Z. - Z.O.Z.

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1968 | | pagina 1