(2v 0 'rmr WEEKBERICHT Nr. 18 In ons laatste Weekbericht, dat nu al weer vele weken geleden is verschenen, hebben we beloofd nog een bericht uit te zullen laten gaan, als er nog wat nieuws te melden was. Welnu, dat nieuws is er, want al onze honkballers (se nioren) met hun vrouwen, verloofden, los/vaste meisjes en vul zelf maar ver der in, gaan feestvieren en wel op vrijdagavond 13 oktober a.s., 's avonds om acht uur in het Ajax-restaurant. Zijn wij even een rare vereniging? We zijn met ons eerste negental gedegra deerd, we hebben ons derde team uit de competitie teruggetrokken en ook met de overige negentallen hebben we beslist geen schitterend seizoen achter ons en desondanks gaan we er een gezellige avond van maken. Kijk, dat kan nu bij Ajax en zo is Ajax Men moet dit dus bepaald niet zien als een feestviering naar aanleiding van het afgelopen seizoen. Men dient dit meer te zien als een begin van onze we dergeboorte, van de come-back, die honkballend Ajax volgend jaar beslist moet maken. De honkbalcommissie gaat bepaald niet bij de pakken neerzitten, maar zal er hard voor werken om van het volgende seizoen een succes te maken. Daarvoor moet de a.s. feestavond het begin zijn. We willen weer een goede geest kwe ken, zowel in als buiten het veld en daarom rekenen we op aller opkomst met dames op vrijdagavond 13 oktober a.s. Kom ook een beetje op tijd, zodat de ge zelligheid er direct in zal zitten. Natuurlijk wordt er voor muziek gezorgd, zodat er gedanst kan worden en mis schien zijn er nog wel enkele andere attracties. Op aller komst in een stralend humeur wordt dus zonder meer gerekend. DE HONKBALCOMMISSIE. Amsterdam, 22 september 19^7-

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1967 | | pagina 1