WEEKBERICHT NR17, UITSLAGEN: A.iax 1 - OVVO 1 11-13. Ajax 2-0VV0 2 6-5. Hoofdklasse Res.eerste klasse. Sparta 19-34 Sparta 2 11-22 Haarl.N 19-28 0W0 2 13-15 OVVO 20-22 Schoten 2 13-15 Storks 19-71.9 Ajax 2 12-13 Schoten 20-16 UVV 2 "VI3-13 ABC 19-14 HaarlN e 2 11-10 x HCAW 20-13 SC.Haarlem 2 13- 7 Ajax 20-10 H.H..C. .2 12- 1 x 2 extra verliespunten. Het doek is gevallen. Aj.ax is gedregradeerd an zal volgend jaar zijn heil in de eerste klasse moeten zoeken. Hoezeer tot het laatste moment nog ergens een kleine hoop bij ons allen aanwezig was, dat we het toch nog zouden redden, in werkelijkheid was er waarschijnlijk niemand, die dit voor honderd procent geloofde. Desondanks heeft het er in die malle wedstrijd tegen OVVO nog in gezeten. Weer, voor de zoveelste keer waren het de afgrijselijke veldfouten, die deze wedstrijd in ons nadeel beslisten. Toch heeft deze wedstrijd, waarin Balinge en BenRichardson reeds in de eerste inning tot homers kwamen, ons ergens hoop en vertrouwen voor de toekomst gegeven, want bij de voortdurende achterstand tegen OVVO eerst 0-3, daarna 3-5» daarna zelfs- 5-12, gaven de spelers de moed niet op en bleef de stemming zeer goed. Kijk, als hot zo het gehele seizoen was geweestdan zouden we er nu heel anders voor staan. Meer willen we er thans op dezeplaats niet over zeggen, e- venmin als over de wedstrijd tegen 0W0". Degraderen met dit negental is bijzonder spijtig, maar een ramp behoeft het voor ons en voor Ajax niet te zijn, als we alle maal hier ons lesje uit leren. Wij zijn er voor honderd procent van overtuigd, dat dit negental in de hoofdklasse thuishoort, zo dat hier zonder meer uit volgt, dat dit negental volgend jaar te- rmg zal komen. Dit negental wordt zonder meer kampioen in de eerste klasse en zo'n jaar zal ons misschien zelfs goed doen. We kunnen dan weer wat rustiger aan de opbouw werken. Zondag staat de laatste wedstrijd op het programma, de uit wedstrijd tegen Storks. Dan behoeft er niet meer onder de grote druk van de laatste weken gespeeld te wordenzodat er een goede wedstrijd gespeeld kan worden. Jongens, speel vrijuit en neem op waardige wijze voor slechts édn jaar afscheid van de hoofdklasse. Afgesproken TWEEDE NEGENTAL. Onze reserve's weten zo langzamerhand niet meer wat verliezen is, in elk geval willen zij daar niet van horen. Zo ging het tegen OVVO 2 ook: Papa als pitcher kon weinig vat op de OVVO-ers krijgen en dus was het geen wonder, dat Ajax 2 midden in de wedstrijd tegen een vrij hopeloze 5-1—achterstand opzag. Toen ging douwe Offringa gooien en van dat moment af was OVVO kansloos. Ajax daarentegen haalde eens goed uit, Borgman sloeg een homerun over het hoge hek heen en zo had Ajax 2 slechts 8 slagbourten no dig om verdiend met 6-5 te winnen. Een zeer eervoile plaats op de ranglijst ligt nu binnen het bereik, maar dan moet er in de laatste wedstrijd van UVV 2 gewonnen worden. Dat kan best en dus moet het gebeuren. De ongel dig verklaarde wedstrijd Haarl.N. 2 Ajax 2 wordt vermoedelijk niet meer vastgesteld. WEEKBERICHTVoorlopig is dit het laatste weekberichtIndien er nog iets bijzonders te melden zou zijn, zullen we nog oen week bericht de deur uit laten gaan, maar in elk geval verschijnt dit niet meer wekelijks. Z 0

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1967 | | pagina 1