WEEKBERICHT NR. 14 UITSLAGEN. Ajax 1 - Haarlem Nicols 1 1-7» Haarlem Nicols 1 - Ajax 1 12-2. Ajax 2 - Schoten 2 8-2. Hoofdklasse. Res.eerste klasse. Haarlem N. 14 - 24 Sparta 2 10 - 20 Sparta 14 - 24 Haarlem N. 2 10 - 13 OWO 16 - 18 OWO 2 10 - 12 Storks 16 - 15 UW 2 10 - 12 HCAW 16 - 13 Schoten 2 10 - 10 Schoten 16 - 12 Ajax 2 10 - 7 ABC 15 - 10 SC Haarlem 2 10 - 5 A jax 15 - 6 HHC 2 10 - 1 Alvorens iets over het afgelopen vreek-end te zeggen, eerst deze mededeling? onze ^Poach, de heer A.Kruys, heeft ons meegedeeld er nee op te houden, een besluit, dat we natuurlijk te aanvaarden hebben. Ook voor hem heeft het seizoen tot nu toe vele teleurstellingen gebracht, evenals voor ons allemaal (spelers en leiders). Het heeft niet altijd evengoed geboterd tussen spelers en coach, maar "waar twee kijven, hebben twee schuld". Zo ook hier. In elk geval heeft de heer Kruys zich volkomen gegeven, ook al zijn vrije tijd ter beschikking gesteld en daarvoor moe ten we hem allemaal dankbaar zijn. Zo, we zitten dus nu zonder officiële coach en daarom hebben we besloten de lei ding van het eerste negental voorlopig in gezamenlijke handen van Rueben Leysner en Herre Kok te leggen, met welkome assistentie van Ad Visser. Slechter dan tot nu toe kan het niet gaan, zodat voor dit trio een dankbare taak is weggelegd. Men mag ons verwijten een dwaze optimist te -zijn, maar toch zeggen we met nadruk? nog steeds is niet alles verloren. Als we (met uitzondering van de dubbel tegen Sparta) de resterende wedstrijden tegen ABC (een dubbel), 0W0 en Storks winnen, hebben we toch nog 14 punten en dan zit er misschien nog wel een kansje in. Win nen we daarnaast ook nog één wedstrijd van Sparta --ja, waarom niet?-- dan staat vast, dat het wonder gaat gebeuren. ^Éfee behoorlijk zware nederlagen werden tegen Haarlem Nicols geleden, maar met een ^weetje méér concentratie, een beetje méér geluk vooral, was zeker de eerste wed strijd niet verloren gegaan. Wanneer we aan allerlei enorme klappen denken --van Borgman en van Balinge in de eerste wedstrijd, van Isenia vooral in de tweede wed strijd die alle op Tfonderbaarlijke wijze gevangen werden, dan staat voor ons vast, dat het eerste negental beslist beter kan en nog lang niet reddeloos verlo ren is. Aan de spelers om dit nu eens te tonen. Zelfs twee nederlagen tegen Spar ta mogen ons nog niet volkomen deprimeren. TbEEDE NEGENTAL. Met een 8-2-zege op de Schoten-reserve1s is ons tweede negental eindelijk weer op het goede pad teruggekeerd, waardoor hier vrijwel geen degrada tiegevaar meer bestaat. Wanneer nu a.s. zondag van hekkesluiter HHC 2 gewonnen wordt, is alle gevaar definitief voorbij. Tegen Schoten 2, waarin Schnitker na zaterdag geworpen te hebben wéér op de plaat stond --niet meer doen Rudie, dit is waanzin!-- heeft het nog geducht gespannen. Wel sloeg Hans Vos reeds in de eerste inning een homerun, maar na 6 innings was de stand nog steeds gelijk (2-2). Toen kwamen de honkslagen los en mede door o.a. een homerun van Jan Bonsen, v/erden de dure punten binnengehaald. Zo doorgaand kan het tweede negental nog op een eer volle plaats eindigen. Daar houden we het op. PROGRAM',IAWillen alle spelers van het eerste negental er aan denken, dat in het week-end van 29/30 juli de dubbel tegen ABC wordt gespeeld? Zaterdag 29 juli: ABC-Ajax en zondag 30 juli: Ajax-ABC. z0z

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1967 | | pagina 1