We he"b"ben nu besloten, dat de spelers van het tweede negental op woensdagavond ook op het OWO-terrein kunnen trainen. Ook dit is een noodoplossing, want ze zullen met een hoekje van het veld genoegen moeten nemen en voorrang moeten la ten aan de training van het eerste negental. Maar met een heetje goede wil en enig passen en meten komen we er wel uit. DERDE. NEGENTAL. De bijl is gevallen: we hebben besloten het derde negental uit de competitie terug te trekken. Een besluit, waarvoor we ons zelf diep schamen, maar waarvoor de spelers, die ons in de steek hebben gelaten, zich nèg dieper moeten schamen.. Het is logisch, dat die spelers die uitsluitend voor honkbal lid van Ajax zijn geworden en met een kostbaar diploma in hun zak lopen, aan het bestuur van Ajax voorgedragen zullen worden om van de ledenlijst geschrapt te worden. Aan zulke profiteurs hebben we niets! JEUGD BRL: Zaterdag 27_mei. 0W0 - Ajax; Terrein 0W0, Kruislaan. Aanvang 15*50 uur: L.Boöt, J.v.Eyden, Jaski, Niepoth, Pels, A.Pietersen, de Roos, Schnitker, v.d.Tier, Visser en R.v.Zoest. A. JUKIOREN: Zondag 28 mei. ABC - Ajax; Terrein ABC, de Boelelaan - Buitenveldert Aanvang 14*30 uur: R.Boot, v.Dekken, C.v.Eyden, Valentein, Fokke, van Hoek, v.Heyningen, Huysman, P.Looys, Nagelkerken, R.Pietersen en Vischschoonmaker Wil de jeugd er vooral aan denken, dat in geval van afschrijving dit bij de heer Van Tuyl, Fahrenheitsingel 43 "te Amsterdam, moet gebeuren? Telefoon: 58115* AFZEGADRESVoor de senioren (eerste en tweede negental dus) blijft het afzeg adres bij de heer F.Hendriks, Galileiplantsoen 129 te Amsterdam; telefoon 944921. Amsterdam, 22 mei 1967- DE HONKBALCOMMISSIE

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1967 | | pagina 2