WEEKBERICHT Nr. UITSLAGEN. Ajax 1 - ABC 1 3 - 7 Schoten 2 - Ajax 2 Shell 2 - Ajax 3 16-5 •5-9 Hoofdklasse 0W0 4-6 Sparta 2-4 ABC 3-4 HCAW 4-4 Schoten 4-4 Nicols 2-2 Storks 4-2 Ajax 3-0 Res, eerste klasse. 0W0 2 3-6 Sparta 2 3-6 ITicols 2 3-5 Ajax 2 3-2 SC Haarl. 3-2 UVT 2 3-2 HHC 2 3-1 Schoten 2 3-0 |We kannen moeilijk over het afgelopen Pinkster-weekend tevreden zijn. Er was slechts één lichtpunt, namelijk het herstel van het tweede negental, dat Scho ten 2 klopte en daarmede zorgde uit de buurt van de laatste plaats te komen. Helaas kunnen we dat niet van het eerste negental zeggen, dat thans droevig op deze laatste plaats staat. Toch maken we ons allerminst ongerust, want deze ploeg kan veel en veel beter. We hebben het zaterdag tegen ABC wederom gezien: Ajax had méér honkslagen dan ABC, Ajax had ook de betere werper, maar Ajax maakte ook afgrijselijke veldfouten, hetgeen de nederlaag betekende. Als we denken aan de enorm kostbare fout van onze middenvelder, aan fouten van tweede en derde honkman, ja dan kan het niet anders, of er gaan wedstrijden op deze domme manier verloren. Het zat ook niet mee, want op een moment, waarop alles nog mogelijk was, ging v.d.Berg met twee man op de honken op drie slag (de laatste nul) uit, maar enkele innings later, toen de nederlaag eigenlijk reeds vaststond, sloeg hij de bal met een enorme dreun het veld uit! Het zal aan het veldspel liggen, of we vlug overwinningen gaan boeken. We heb ben in Ben Richardson een sterke werper, we hebben een redelijk goede slagploeg, zodat het veldspel de doorslag moet geven. We behoeven dus helemaal niet te wan hopen, maar het zou toch wel prettig zijn, als we nu vlug eens wat winstpunten gaan behalen. )ERDE NEGENTAL. Daar dit team in het a.s. weekend vrij is, hebben we enkele da gen gelegenheid om te beraadslagen wat we verder met dit negental zullen doen. Het was weer helemaal mis, omdat diverse spelers zelfs de beleefdheid misten tijdig af te zeggen. Zodoende moest Wim Prins zelfs als pitcher fungeren. Dit kan natuurlijk niet zo blijven, zodat het zeer wel mogelijk is, dat we dit ne gental uit de competitie terug zullen trekken. Dit zal geen prettige beslissing zijn, maar het is ook niet prettig, indien diverse spelers zonder af te zeggen steeds maar wegblijven. Volgende week volgen hier nadere mededelingen over. TRAINING. We prijzen ons gelukkig in de trainingsavond voor het tweede negental een verbetering aangebracht te kunnen hebben: in het vervolg zal op het HCTIW- terrein getraind worden. De trainingsavonden zijn thans als volgt ingedeeld: Dinsdagavond: Oranje Zwart-terrein: Ajax 3. Woensdagavond: OWO-terrein: Ajax 1. DonderdagavondHCTIW-terrein: Ajax 2. Donderdagavond: Oranje Zwart-terrein: Ajax-junioren en Ajax-BRL. MEDISCHE KEURING. Nog steeds hebben we van een aantal spelers hun medische keu ringsbewijzen niet ontvangen. Ieder, die dit aangaat, weet dit van zich zelf. Ten spoedigste dienen deze keuringsbewijzen thans in het bezit te komen van de heer Hendriks. z.o.z.

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1967 | | pagina 1