WEEKBERICHT NR. 7 UITSLAGEN. Ajax 1 - Haarlem Nicols 1 0-2 Ajax 2 - Haarlem Nicols 2 6-8 Thamen 3 - Ajax 3 Ajax n.o. Volewyckers BRL - Ajax BRL 8-7 Odiz Jan. - Ajax Jun. 4-6 Ondanks de nederlagen kunnen wegelukkigtoch geen pessimistisch geluid laten horen, want als het even had meegezeten, had ons eerste negental van Haarlem Nicols gewonnen. Een 2-0 nederlaag is wel eervol te noemen, maar het was niet nodig geweest. We hehben onze kansen echter in de eerste helft van de wedstryd voorbij laten gaan. Toen, op het werpen van Terneuzen, was Ajax veel sterker* Als er toen een heel klein beetje geluk was geweest - en dan denken we voorna melijk aan de enorme klap van de pas senior geworden Ko van Wijk, die een home run had moeten betekenen - hadden we met 2-0 de leiding gehad. Bovendien waren de 2 punten van de Nicols cadeautjes van Ajax, in een al te gulle bui weggege ven. Maar in elk geval staat vast, dat we zó spelend toch nog tot de sterkere clubs kunnen gaan behoren. Laten we dat in het a.s. Pinkster-weekend in de dub bel tegen ABC nu maar eens goed bewy- zen. Ook het tweede negental heeft zich heel redelijk hersteld. Ook hier scheelde het niet zoveel, of de winst was be haald, maar ook hier lukte het net niet. Er werd in elk geval een stuk beter gespeeld dan de week daarvóór, de stem ming was beter, enz. Een duidelijke verbetering dus, zodat de eerste winst punten hier ook wel niet te lang op zich zullen laten wachten. Dat Ajax 3 niet opgekomen is - dat wil zeggen met slechts 5 man in Uithoorn verscheen - is een schande van de eer ste grootte. We zullen precies uitzoe ken hoe dit zit en de schuldigen be boeten. Herhaalt dit zich nog eens, dan zullen de boosdoeners, door wier schuld anderen een verloren zondag hadden, na tuurlijk ogenblikkelijk van onze leden lijst worden afgevoerd! TRAINING. De trainingsavonden zijn thans als volgt ingedeeld. Het eerste negental traint woensdagsavonds op het A.8.C Na 2 nederlagen, vannacht da commissie, dat ona aarsta an tweede negental a.s. weekend varbatan an mat kunde voor de aarsta over winningen zullen strijden. OVYO-terrein. Het tweede negental traint donderdagsavonds op het terrein van Oranje Zwart (complex Drieburg) en het derde negental en de jeugd trainen even eens op het Oranje Zwart-terrein op dinsdagavond. Willen de prestaties verbeteren en dat wil toch iedereen?dan is een grote opkomst op deze trainingsavonden dringend gewenst. MEDISCHE KEURING. Ondanks herhaalde waarschuwingen is er nog een groot aantal spelers, van wie wij het medische keuringsbewijs niet hebben ontvangen. Een aantal hunner heeft zondag toch gespeeld en daarvoor is Ajax per niet-gekeurde speler met f. 2,50 beboet. Dit kan natuurlijk niet. Gebeurt dit het a.s. week end wederom, dan zullen wij die rijksdaalder boete op de spelers verhalen. Dat is logisch. Iedereen, die speelt terwijl wij zijn keuringsbewijs niet hebben ontvangen, wordt dus per wedstrijd met een rijksdaalder beboet. De keurings bewijzen van de volgende spelers ontbreken ons nog: z.o.z. Jt

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1967 | | pagina 1