WEEKBERICHT_ÏÏR._5. UITSLAGENFinale Sportclub Haarlem-tournooi: Ajax 1 - Schoten 1 .7-4. SEC 1 - Ajax 2 1 - 2. Ajax, in het verleden een geducht tournooi- en bekerwinnaar (ABC, Hilversum, enz.) heeft dan eindelijk na vele jaren weer eens een tournooi gewonnen. Schoten speelde tegen ons al vlug een verloren wedstrijd. Was het werkelijk om de punten gegaan, onze overwinning zou nog veel duidelijker zijn geweest. Toch, hoe leuk we het vin den dat we dit tournooi hebben gewonnen, het belangrijkste van alles was dit toch niet. Veel belangrijker is het, dat er nu reeds veel meer lijn in ons spel te ont dekken valt en dat een groot deel onzer spelers naar hun competitie-vorm toegroeien. Een groot winstpunt is het pitchen van de pas 18-jarige Ben Richardson, die wanneer hij werkelijk wil --en dat wil hij wel, dachten wena nog wat wedstrijdervaring (vooral met de Ned. scheidsrechters) binnen enkele maanden tot de beste Nederlandse werpers kan gaan behoren. We hebben er alle vertrouwen in. COMPETITIE. Waar we niet zoveel vertrouwen in hebben, is in onze competitie-sfart. Zoals bekend beginnen we tegen Sparta, de kampioen van Nederland, en de week daar na is Haarlem Nicols (kampioen in 1965) onze tegenpartij. Dat worden twee enorm moeilijke opgaven! Toch, wanneer ons negental van begin tot het eind knokt voor wat het waard is en bewijst over een sterk moreel te beschikken, zijn verrassingen be slist niet uitgesloten. Natuurlijk moeten we het veld ingaan om te winnen en dat behoort dus beslist niet tot de onmogelijkheden. Dan moet er echter wel wat meer enthousiasme worden opge bracht. Uiterlijk enthousiasme, bedoelen we hiermee. Het is in de dug-out nog vaak te rustig en ook in het veld steunen de spelers èn zichzelf en hun werper nog te weinig met de mond. Een dug-out vol leven en een enthousiast veld intimideert bo vendien de tegenpartij. Jongens, denk daar eens aan, vooral dus thans, nu de com petitie begint. TRAINING. Van deze woensdag af (26 april) wordt er elke woensdagavond op het 0W0- veld getraind. Kom direct van je werk naar het OWO-veld, want anders loont het bijna de moeite niet, zolang de avonden nog zo kort zijn. De training begint dus reeds om circa 6 uur! Dit geldt in eerste instantie voor het eerste negental. Voor ^fchet tweede negental en de andere teams volgen volgende week nadere instructies om trent de training. MEDISCHE KEURING. Laatste waarschuwing: Nog steeds hebben we de keuringsbewijzen niet ontvangen van: Eiking, Esselman, De Jong, Koehein, Van Leeuwen, Richinsin, Rotgans, Visser, Dupont, Staal, v.d.Weerd en Lindsey. Daar begin mei de keuringsbewijzen in het bezit van de bond moeten zijn, kan nie mand daarna ongekeurd aan wedstrijden deelnemen. Men is dus gewaarschuwd! PROGRAMMA. Zondag_30_agrilSparta 1 - Ajax 1. Aanvang 2 uur. Terrein Nieuw Vreelust. Van sta tion met tramlijn 16 (halte Sparta-stadion)Allen aanwezig om half één: Balinge, v.d.Berg, Isenia, Kok, Leysner, Lindsey, Mossing Holsteyn, Offringa, J.Richardson, Richinsin en L.van Wijk. Coach: Kruys. Leiders: Neefjes en Hen driks De Amsterdammers(en Kok) verzamelen om 11 uur achter het Centraal Station bij de Tolhuispont. We rekenen op de auto's van Kruys, v.d.Berg en Mossing Hol steyn. Zondag_50_aprilSparta 2 - Ajax 2. Aanvang 10 uur. Terrein: zie boven. Allen aan wezig öm 9 uur. Verzamelen om half acht Hugo de Vrieslaan hoek Middenweg: Borgman, Bonsen, Hendriks, Hofman, De Jong, v.d.Kamp, Lodewijk, Schalm, Schnitker, Van Tuyl en Vegter. Coach: Visser. Leiders: Hendriks en Hofman. We rekenen op de auto's van Borgman, Bonsen, De Jong, v.d.Kamp en Visser. AFZEGGINGENSlechts in noodgevallen zegge men af bij de heer Hendriks, Galilei- plantsoen 129 te Amsterdam; telefoon; 944921. Amsterdam, 24 april 1967. DE HONKBALCOMMISSIE.

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1967 | | pagina 1