PROGRAMMA (vervolg). Zondag_23 april. SEC 1 - Ajax 2. Terrein SEC te Soest. Bosstraat. Vanaf Station Soest-zuid over spoorwegovergang, daarna eerste weg links. Voor automobilisten: in Soest richting Zeist aanhouden. Voor hen, die met de trein gaan, vertrek C.S. om 8.J1 uur. Overstappen in Baarn, daarna uitstappen in Soest-zuid. Verzamelen om 8 uur Hugo de Vrieslaan hoek Middenweg. We rekenen op de auto's van Borgman, Bonsen, De Jong, v.d.Kamp en Visser. Spelers: Borgman, Bonsen, Hendriks, Hofman, De Jong, v.d.Kamp, Schalm, Schnit- ker, Van Tuyl en Vegter. Coach: Visser. Leider: Hofman. AFZEGGINGENGezien de ervaringen van vorig jaar, zijn we helaas gedwongen een boe te in te voeren voor hen, die zonder tijdig afzeggen wegblijven. Deze zondaars zul len wij voortaan bestraffen met een boete van vijf gulden. Afzeggingen dienen ui terlijk twee dagen tevoren in het bezit te zijn van de heer P. Hendriks, Galilei- plantsoen 129 te Amsterdam; telefoon: 944921. Amsterdam, 17 april 1967- DE HONKBALCOMMISSIE. I

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1967 | | pagina 2