AFC'AJAX" Afd.HONKBAL. WEEKBERICHT NE. 3. Over enkele weken gaat de competitie al weer draaien en dus is het de hoogste tijd voor oefenwedstrijden. Yoor het eerste negental is er een goed programma, maar helaas hehhen we voor de andere negentallen nog niets kunnen doen. De schuld hiervan is de terreinnood, waarin we verkeren. Als je geen eigen veld hebt, is het vooral moeilijk voor de reserve-negentallen oefen wedstrijden te arrangeren. Het eerste negental zal deelnemen aan de tournooien van Sportclub Haar lem en Storks. Het tournooi te Haarlem begint reeds a.s. zaterdag. Er zijn twee poules gevormd: Poule AsAjax, HHC en Storks. Poule BsSchoten, SC Haarlem en Feyenoord. Beide poules spelen een halve competitie; poule A speelt zaterdag 8 april, poule B doet dat op zaterdag 15 april, waarna de eindwedstrijden op zaterdag 22 april volgen. De wedstrijden vinden plaats in het nu wel bij allen beken de honkbalstadion te Haarlem. Er staan voor ons zaterdag twee wedstrijden op het programma en wel om 12 uur tegen HHC en om half twee tegen Storks. Er worden 5 innings of 5 kwartier gespeeld. Het toernooi is o.i. niet zó sterk bezet, zodat we dit maar eens moeten gaan winnen. Hoofdzaak is dat natuur lijk niet, want veel belangrijker is het voor de coach de sterkste basis-op stelling te vinden. Bovendien mag geen enkele speler -denk maar aan het gure weer- zich forceren, vooral de werpers natuurlijk niet. STORKS-TOURNOOIHet Storks-tournooi vindt plaats op zondag 16 april op het honkbalveld te Den Haag aan de Dedemsvaartweg. Met de auto dient men te rij den naar de verkeersrotonde Rijswijk. Daarna rechts af in de richting Den Haag, maar halverwege slaat men links af de Jan van der Heydenstraat in. Plein om Gouverneurlaan om, onder viaduct linksaf. Erasmusweg tot hoek Dedems vaartweg. Vanaf het station (H.S.) kan men hier komen met bus 5 tot halte Dedemsvaartweg. Ook hier zijn twee poules gevormd. Poule A: ABC, PSV en Storks. Poule B: Ajax, HHC en OVVO. Hier wordt alles op één dag verspeeld; de wedstrijden in de poules duren 1 uur of 5 innings. Om 10 uur spelen wij op zondag 16 april tegen HHC en om kwart over 11 tegen 0TV0. Om 3 uur 's-middags wordt de finale gespeeld, WEEKBERICHT. Dit mededelingenblad geldt als aanschrijving voor de wedstrij den op zaterdag a.s. 8 april en zondag 16 april. Het volgende weekbericht verschijnt dus op 17 april en daarna weer iedere week. TRAINING. Als men zo bij de spelers het oor te luisteren legt, geloven we dat er bij de training flink aan getrokken is, zodat we redelijke verwach tingen van de a.s. competitie mogen hebben. Aan de spelers om dit waar te maken. We willen een goed, maar bo venal ook prettig seizoen hebben. KLEDIJVoor het eerste negental zijn er nieuwe pakken aangeschaft, die voorlopig eigendom van de ver eniging blijven. Wij verwachten dus, dat de spelers hier zuinig mee zullen omspringen, hetgeen nu weer niet wil zeggen, dat men geen sli ding mag maken.Ook de wit te pakken blijven in gebruik. Zij zullen hun nut in de dubbels ople veren.

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1967 | | pagina 1