lx o ZLlclbal nieuws AFC"AJAX" Af d. HONKBAL. Hoewel het nog precies twee maanden zal duren, eer de competitie een aanvang neemt, is er op dit moment leven genoeg in onze honkhalafdeling. He voorbereidingen voor het seizoen 1967 zijn in volle gang, hetgeen ook blijkt uit de zeer goede opkomst bij de training. Een nieuwe activiteit vindt a.s. vrijdag 5 maart, 1 s avonds om half acht in het Ajax-stadion plaats. Dan wordt er namelijk in zeer goede samen werking met de Jeugd(voetbalcommissie van Ajax een honkbal-propaganda- avond voor de Ajax-jeugd gehouden. Op deze bijeenkomst, waarvoor we een grote opkomst verwachten, zijn ook alle Ajax-honkballers van harte wel kom. De prachtige honkbalfilm van de World Series 1965 wordt vertoond en nie mand minder dan de heer Han Urbanus komt een causerie houden. Yoor onze honkbaljeugd, maar ook voor onze meest geroutineerde spelers valt hier nog veel te leren. Wij hopen daarom dat ook velen onzer honkballers vrijdag a.s. in het Ajax-restaurant om half acht aanwezig zullen zijn. MATERIAALEr zijn nog diverse jeugdleden, die materiaal van Ajax in hun bezit hebben. Zij dienen dat deze vrijdag mee te nemen en in te leveren bij één der leden van de honkbalcommissie TRAINING. Zoals alle trainende honkballers reeds hebben kunnen consta teren, zijn wij zo gelukkig er in geslaagd te zijn een coach/trainer voor het nieuwe seizoen aan te trekken. Dat is de heer A. Kruys (ex-OYYO), beslist geen onbekende in de honkbalwereld. Met hem als de leidende figuur hopen wij, in elk geval met ons eerste negental, een goed seizoen tegemoet te gaan. TERREINBijzonder spijtig is het nog steeds, dat onze honkbalafdeling in grote terreinnood verkeert. Nog steeds hebben we geen goede oplos sing voor de lagere negentallen en de jeugd gevonden, zodat we vrezen, dat we weer op het complex Drieburg terug moeten vallen. NAAR BELGIE. Het is vrijwel zeker, dat het eerste negental op zondag 25 april te Antwerpen een oefenwedstrijd zal spelen tegen de Belgische kampioen Luchtbal, van wie we deze uitnodiging ontvingen. Verder zal het eerste negental deelnemen aan de tournooien van Sportclub Haarlem en Storks Ajax is wel "in", want we ontvingen ook reeds een uitnodiging voor het spelen van een vriendschappelijke wedstrijd tijdens het seizoen tegen Quick(Amersfoort)Wie de kwestie kent, die vorig jaar tussen beide verenigingen is gerezen, zal het met ons eens zijn, dat dit een werkelijk vriendschappelijke wedstrijd moet worden. Amsterdam, 27 februari 1967. DE HONKBALCOMMISSIE. -0-0-0-0-0-0-0-

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1967 | | pagina 1