WEEKBERICHT NR.1. AEC-"AJAX" Afd.HONKBAL. Zoals elk jaar in het Begin van januari is het 't moment om weer eens iets van ons te laten horen en uit de winterslaap te ontwaken. Vele honkbalclubs zijn reeds met hun wintertraining gestart en ook wij gaan Binnenkort Be ginnen. Meen niet, dat de honkbalcommissie een diepe winterslaap achter de rug heeft, want achter de schermen is er toch wel het een en ander gebeurd. Het Belangrijkste hiervan is de grote medewerking, die het Ajax-bestuur aan de honkballers heeft toegezegd, een medewerking die het op een Bepaald gebied voor onze commissie heel wat prettiger maakt om te werken. Desondanks zijn er helaas ook nog vele moeilijkheden, waarmede wij te kampen hebben. Daar is dan in de eerste plaats de terreinnood, waarvoor nog steeds geen oplossing is gevonden. Wij hadden gehoopt nu eindelijk eens een eigen "home" te krijgen, waarin wij vrijwel al onze negentallen onder dak hadden kunnen brengen, maar dat feest gaat helaas voorlopig niet door. Zoals de zaken er op dit moment voor staan, zal er in de situatie van vorig jaar niet veel verbeteren. Niemand betreurt dit méér dan onze commissie, die echter ook geen ijzer met handen kan breken. Als iemand van onze honkballers een goede oplossing weet, houden we ons ten zeerste aanbevolen. Ook inzake het aantrekken van een coach zijn wij op dit moment nog niet ge slaagd, maar hier wanhopen we tenminste niet. Beter dan vorige jaren zal waarschijnlijk de begeleiding van de negentallen zijn. Door het zich hier voor beschikbaar stellen, beschikken we namelijk over meer kader dan ooit het geval is geweest. Vooral de jeugd zal hiervan, dachten we kunnen profi teren. Met uitzondering van ons veldenprobleem geloven we, dat we dit jaar een goed seizoen met alle negentallen tegemoet kunnen zien. Als tenminste deze negental len goed voorbereid aan de start zullen verschijnen. Daarvoor is dan in de eerste plaats een goede zaaltraining nodig en de oproep hiertoe is de reden van dit schrijven. We gaan namelijk starten op zaterdagmiddag 21 januari a.s. om 2 uur en op maandagavond 2J> januari om half negen! En vervolgens dan elke zaterdagmid dag en maandagavond, totdat het weer het mogelijk zal maken buiten te trai nen, maar dat duurt nog wel even. Deze zaaltraining vindt vanzelfsprekend weer in ons Ajax-stadion plaats. We zullen voorlopig geen indeling van de spelers maken, doch eerst afwach ten hoe de opkomst zal zijn. Teneinde een té grote opkomst bij één training te voorkomen, verzoeken wij de spelers, die vorig jaar op zaterdag train den nu ook weer op zaterdag te komen, en dus de spelers, die vorig jaar op maandag trainden, thans weer op maandag te verschijnen. De Heer J. Neefjes, Rutherfordstraat 1, te Amsterdam (tel945780)die met o.a. de Heer Hendriks, Galileiplantsoen 129, te Amsterdam (tel.944921), bij de meeste trainingen aanwezig zal zijn, zal wel ingrijpen, als op de ene dag teveel en op een andere dag te weinig spelers aanwezig zullen zijn. Heren spelers, het woord is thans aan jullie!! DE HONKBALCOMMISSIE. Amsterdam, 13 januari 1967* n

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1967 | | pagina 1