Weekbericht nr.5. UITSLA GEIT. Haarlem Nicols-A jax. 10-3 Meteoor 1-Ajax 2...... 7-6. Met bovenvermelde nederlagen werd onze oefencampagne besloten, omdat in het a.s. weekend de competitie begint. Geen verheugende resultaten dus, doch wanneer een slechte generale repetitie nog steeds een goede uitvoering betekent, zit dat wel goed. De wedstrijd, die het eerste speelde en zelfs met grote cijfers verloor, wè.s echter niet slecht. Door enkele factoren, waarvan we de oorzaken wel kennen, was Ajax in het begin van de wedstrijd zichzelf niet en toen alles wat beter liep, stonden we al te ver achter om nog kans op een redelijk resultaat te hebben. Het is in ieder geval weer een heel nuttige oefenwedstrijd geweest mat voor ons als hoogte punt de knal, die Hubert Haar van zijn knuppel liet komen. "Dat was geluk", zei Hubert zelf, maar dat was deze prachtige homerun natuurlijk niet. We geloven, dat we er dit seizoen nog wel zo'n paar zullen zien. Bij het tweede negental speelde een homerun ook een grote rol. Dat was echter een homerun van de tegenpartij, waardoor in de laatste inning een zeker lijkende over winning in een nederlaag veranderde. Het spel van het tweede was in elk geval al ^rets beter dan de week daarvóór en dat betekent dus winst. Jammer is het, dat het tweede negental pas op zondag 3 mei zijn eerste competitiewedstrijd te spelen heeft zodat er helaas een week rust tussen komt. In verband met de competitie is het namelijk onmogelijk een oefenwedstrijd te organiseren. Trainen zij hier dus het parool COMPETITIE. En nu gaat de ernst dus beginnen. Voor het eerst na veel te veel jaren speelt Ajax zaterdag a.s. zijn eerste competitiewedstrijd in de hoogste regionen. Onze verwachtingen zijn zeer hoog gespannen, omdat er dit jaar zo enorm veel voor ons op het spel staat. Ons eerste doel zij immers dat te bereiken, waar vóór ons WVHEDW en UW nooit in slaagden, namelijk ons alleen maar handhaven in de hoogste klasse. Dat zal, ondanks al onze verwachtingen, toch beslist niet meevallen, omdat we wel een sterk veld hebben, ook een zeer redelijke slaploeg, doch bepaald geen overheersende werpers. Met goed veldspel is dit niet altijd op te vangen, dat heb ben we zaterdag j.l. te Dieren nog ervaren, toen diverse honkslagen wat ongelukkig voor onze velders terecht kwamen. Er zal dus door dit veld enorm geconcentreerd ge speeld moeten worden, maar tevens zullen we aan slag nooit mogen verslappen en moeten trachten een zo groot mogelijke voorsprong te verkrijgen. Want één homerun tran de tegenpartij met alle honken bezet enweg is een moeilijk verkregen ^Proor sprong. Zo ooit dan zal nu de eerste klap een daalder waard zijn, want in onze ogen is Schoten dit jaar een der zwakste hoofdklassers. Een overwinning o£> Schoten--en liefst een héél duidelijke--betekent dus dubbele winst. We geloven niet, dat onze spelers dit jaar ook maar één tegenstander zullen onderschatten, maar zaterdag mag dit beslist niet gebeuren. Integendeel, juist omdat we niet willen degraderen MOETEN WE SCHOTEH VERSLAAN! En dat zal tegen de ploeg van de geroutineerde Keulemans toch niet gemakkelijk gaan. We doen een dringend beroep op al onze spe lers er voor te zorgen zaterdag a.s. in goede conditie en uiterst geconcentreerd aan de start te komen. De belangstelling van het publiek en ook van de andere hoofdklassers zal zeer zeker naar ons als debutant uitgaan en de indruk, die wij in deze eerste wedstrijd van het seizoen maken, zou wel eens beslissend voor het hele verdere seizoen kunnen zijn. Slechts wanneer allen even fel zijn als vorig jaar, beleven we zaterdag een prettige dag. SAMENKOMST. Twee weken achter elkaar is het nu gebeurd, dat er nogal wat laatkomers waren. We hebben hierbij een oogje dicht gedaan, omdat het "slechts" oefenwedstrijden waren, maar in de competitie mag dit beslist niet gebeuren, ook al niet omdat dit funest voor de stemming van de gehele ploeg is. YTe rekenen er dus zonder meer op, dat de zondaars hun leven zullen beteren, want anders zullen maatregelen niet uitblijven. KLEDING. Er zijn ook nog enkele opmerkingen over de kledij te maken, want bij sommige spelers is dit pet. Of juist niet pet, want om die pet gaat het. Allen dienen a.s. zaterdag geheel compleet aangekleed in het veld te staan; ook hierop zullen we geen uitzonderingen toestaan.

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1964 | | pagina 1