Weekbericht No. 2. Met de competitie in aantocht zijn we natuurlijk, zoals bekend, allen al druk in de weer om straks zo goed mogelijk voorbereid aan de start te verschijnen. In drie ploegen - zaterdagochtend en maandagavond - is er reeds geruime tijd in de zaal ge traind en over de opkomst hebben we hoegenaamd geen klagen. We hebben ook een druk programma vóór de aanvang van de competitie voor de boeg. Zie zelf maar: Zaterdag A april. Oefenwedstrijd OVVO 3 - Ajax 2. Terrein OVVOj aanvang half vier. Aanwezig moeten zijn om half drie: Boetje, Bonsen, Cats, Esselman, Groteboer, Hendriks, Van't Hof, Hofman, Hordijk, De Jong, v.d. Kamp, Leurs, Lodewijk, Metz, H. Slaman, Yan TuylVegter, Visser, Yan V/ijk. Coach: Van't Hof en Prins. Leiders: Jlendriks en Hofman. ^pit deze spelers wordt het negental samengesteld, dat op zaterdag 11 april de be langrijke promotiewedstrijd tegen UVV 2 moet spelen. Deze wedstrijd wordt eveneens op het OVVO-veld gespeeld. Hierin mogen de nieuwelingen (Metz en Vegter dus) niet meespelen. Zaterdag 4 april. Oefenwedstrijd Ajax 1 - Haarlem Nicols 1 te Tilburg. Ie reizen met de Nicols gezamenlijk per bus. Verzamelen om half twaalf vóór het Ajax-stadion: v.d. Berg, Van Ham, Kersout, Kok, Kraan, R. Leysner, V. Leysner, Martens, Mossing- Holsteyn, Naar, Offringa, C. Tromp, R. Tromp en Visscher. Leider: Bremer. is natuurlijk nog niet bekend, van het tweede team bij het tweede negental op z'n De definitieve samenstelling van het eerste negental Zo kan het ook nog best gebeuren, dat enkele spelers eerste negental worden opgenomen, maar eerst moet het sterkst tegen UW 2 in het veld komen. Zijn er voor Tilburg geen afschrijvingen, dan zullen we in de volgende opstelling spelen: Eerste helft van de wedstrijd. Werper: Catcher: Eerste honk: P'weede honk: Derde honk: Korte stop: Linksveld Middenveld: Rechtsveld: Kok v.d. Berg. Van Ham. R. Leysner. Kersout Kraan Mossing Holsteyn R. Tromp. Naar. Tweede helft Werper: Catchers Eerste honk: Tweede honk: Derde honks Korte stop: Linksvelds Middenveld: Rechtsveld: van de wedstrijd. V. Leysner. Kersout. Naar. Visscher. Offringa. R. Leysner. v.d. Berg. C. Tromp. Kok. Algemeen reserves Martens. Met de samenstelling willen we in geen enkel opzicht geheimzinnig doen, vandaar dat we nu reeds bekend maken hoe we denken 'te handelen in de oefenwedstrijden. Alle spelers van het kampioensteam van vorig seizoen, die zo eendrachtig hebben geknokt, hebben recht op een volledige kans, maar ook de nieuwelingen, met wie we hopen dit seizoen ook een bijzonder prettig negental te vormen, hebben natuurlijk recht op hun kans en bovendien zijn er dan nog enkele spelers van het tweede team. We gelo ven, dat er op bovengenoemde opstellingen weinig is aan te merken, want op deze wijze krijgt een elk op een bepaalde plaats zijn kans, terwijl de spelers zelf ook zullen merken (als zij objectief oordelen) wat uiteindelijk onze sterkste formatie zal zijn. Want het is natuurlijk volkomen logisch, dat onze basis-opstelling onze sterkste formatie zal moeten zijn, hoe jammer het dan ook is voor die spelers, die daarin geen vaste plaats zullen kunnen veroveren. In de dit seizoen te spelen dub bele wedstrijden op achtereenvolgende zaterdag en zondag zullen dan alle spelers een beurt kunnen krijgen, terwijl ze uiteraard ook in het tweede negental speel- gelegenheid krijgen.

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1964 | | pagina 1