'h Weekbericht nr. 1 AFC "AJAX Afd. HONKBAL Vroeger dan vorige jaren gaa<. er deze keer een weekbericht de deur uit. Niet dat we zoveel nieuws te melden h bben, maar we vinden het toch wel goed een levenste ken te geven, vooral voor hen die we tot nog toe niet voor de zaaltraining hebben opgeroepen. Inderdaad zijn we met de zaaltraining gestart. Het is duidelijk--moet dat tenminste voor allen zijn--dat v/e onmogelijk met 40 of 50 spelers in de zaal kunnen gaan smijten. Lat zou niet alleen levensgevaarlijk zijn, maar bovendien zou niemand er iets aan hebben. In totaal zijn 20 spelers uitgenodigd en omdat zelfs dè,t nog te veel is, hebben we die twintig ook nog gesplitst. Getraind wordt er nu op zaterdagochtend (10 uur) en maandagavond in de zaal van ons stadion. Als er een enkeling is, die zonder uitnodiging op zaterdagochtend een balletje mee wil gooien, dan kan hij gerust komen, want de zaterdaggroep is niet al te sterk bezet. Loor gebrek aan accomodatie en gebrek aan goede trainers kunnen we de voorbe- ^^reiding op het nieuwe seize 1 niet laten verlopen, zoals we zo graag zouden willen. En dan boffen wij als Ajacieden nog enorm met onze prachtige zaal. Wij zijn dus nog bevoorrecht boven allerlei andere clubs. Het spreekt vanzelf, dat de voorbe reiding vooral van het eerste en tweede negental zeer goed moet zijn. Het eerste negental gaat een zeer belangrijk seizoen tegemoet, omdat AJAX EINIELIJK WEER IN LE H00FIKLASSE speelt en zich daarin natuurlijk moet handhaven en liefst zeer goed zelfs. We hebben goede hoop, dat met de versterkingen dat best mee zal vallen. Voorlopig is eigenlijk het tweede negental nóg belangrijker, omdat deze ploeg nog een restantje van het vorige seizoen moet wegwerken. Zoals bekend zal vóór de aanvang van het seizoen de wedstrijd Ajax 2-UW 2 gespeeld moeten worden. Winnen we die, dan zijn beide ploegen en PSV 2 gelijk geëindigd en kunnen we opnieuw be ginnen. Hoe dat dan zal gaan, is nog niet bekend, maar Ajax is er voorstander van om de drie clubs het dan maar samen op één dag te laten uitvechten. Natuurlijk is het zeer belangrijk, dat wij zegevierend uit de strijd tevoorschijn komen, want een plaats in de reserve eerste klasse is de beloning. Bij bovengenoemde wedstrijden mogen alleen die spelers worden opgesteld, die ook in september 1963 speelgerech tigd waren voor Ajax 2. Spelers van het eerste team ('die dit jaar misschien in het tweede terecht komen, of nieuwe spelers) mogen in deze promotie-wedstrijden niet meedoen! 9 We zijn doende maatregelen te nemen om binnenkort dat tweede negentel gezamen lijk een goede voorbereiding te geven. Voor het eerste negental is reeds het volgende oefenprogramma ontworpen: 4 april Ajax-Haarlem Nicols te Tilburg 11 april Volewyckerstournooi aan de Jan van Galenstraat 18 april Ajax-Haarlem Nicols te Lieren 25 april Begin der competitie 30 april (donderdag, Koninginnedag) Storks-tournooi. VEL1ENN00L Met het eerste en tweede negental bespelen we weer het OVVO-veld, terwijl de woensdagavond weer onze trainingsavond wordt. Zit dit dus goed, daarnaast zijn er nog problemen te over, omdat we de noodzaak voelen met een derde negental te gaan spelen en we hier evenmin als voor de jeugd velden voor hebben. Spelen op onze Voorland-velden is vrijwel uitgesloten. In de eerste plaats eist voetbal die voor lopig natuurlijk nog op en voorts zijn deze velden voor honkbal eigenlijk geheel ongeschikt. Trainen daar kost minstehs 50 gulden aan ballen en in een wedstrijd gaat er zeker voor honderd gulden aan ballen weg. V/IE WEET HIER EEN OPLOSSING VOOR? We denken daarbij aan het huren van een veld elders, maar wie weet een geschikt veld in oost? V/e houden ons voor een tip aanbevolen! VAANTJES Ter gelegenheid van onze beide kampioenschappen vorig jaar heeft het Ajax-be- stuur de spelers een vaantje aangeboden, die voor een deel op de filmavond zijn uit gereikt. Niet alle spelers hebben echter hun herinneringsvaantje in ontvangst geno men, want ik heb nog een aantal in m'n bezit. Spelers^ die hiervoor in aanmerking komen, kunnen mij dus hiervoor aanschieten.

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1964 | | pagina 1