Mededeling nr. 27 Voor de laatste maal dit jaar ontvangen onze honkballers een "weekbericht". Wat een rust, dat we hierboven niet behoeven te beginnen met de uitslagen en de standen! Want als we daar aan denken, krijgen we nog kippevel. Wat hebben we allemaal in het afgelopen seizoen in de zenuwen gezeten. Gelukkig behoeft dat dus nu niet meer, althans niet in deze wintermaanden, waarin we alleen maar moeten zorgen een goede voorbereiding te hebben voor het seizoen 1964» Onze plannen voor deze wintermaanden zijn de volgende; Vrijdag 15 nov. om 8 uur 1 s avonds: Contact-en filmavond (zie hieronder). Zaterdag 16 nov.: 10-12 uur: Werpers-training. Zaterdag 50 nov.: 10-12 uur: Werpers-training. Zaterdag 7 dec.: 10-12 uur: Werpers-training. Midden januari Zaal training voor senioren. NIEUWE LEDEN. Wij begroeten als nieuwe leden o.a.: Rueben Leysner, Vincent Leysner, Hubert Haar, Rickey Kersout, Ab Slaman, Kennis Lyons, Willemse en Rob Tromp. CONTACTAVOND. Op de contactavond op 15 nov. verwachten we in het Ajax-stadion al f^ïzë seniorenleden om 8 uur 's avonds. Deze avond is in eerste instantie bedoeld om met onze nieuwe leden kennis te maken. Spelers al Rueben Leysner en Rickey- Kersout kennen we natuurlijk allemaal wel van naam, doch dat is niet voldoende om volgend seizoen een negental - een echt team - mee te vormen. Hetzelfde is o.a. het geval met Vincent Leysner, Hubert Naar en Dennis Lyons. Vincent is de broer van Rueben, Hubert Naar heeft nog maar sinds kort Aruba verlaten en heeft in ons land nog niet gespeeld en Dennis Lyons is een honderd procent Amerikaan, die ook nog maar kort in Nederland is en volgend seizoen graag in Ajax wil spelen. De jonge Willemse komt uit TWM (Rayon Amsterdam) en Robbie Tromp (WGA) is de jongste broer van de honkbalfamilie Ben en Cas Tromp. Ab Slaman kennen we natuurlijk allen nog. Op deze avond gaan we dus gezellig het eerste kwartier of half uur allen met elkaar kennis maken. We kunnen natuurlijk niet de hele avond blijven praten en daarom gaan we de rest van de avond met enkele films vullen. In de eerste plaats met een prachtige, spectaculaire, pas in ons land aangekomen Amerikaanse film, die door Coca Cola aan de KNHB ten geschenke is gegeven. Men ziet hier de strijd (World Series) in 1962 tussen de New York Yankees en de Los Angeles Giants. Dit is een prachtige film, die niet alleen maar home-runs laat zien, maar o.a. ook vele staaltjes sterk veldspel en goed honklopen. Na de pauze, waarin men voor eigen geld een kopje koffie heeft kunnen drinken, komt ^^3 bekende scheidsrechter, de heer P. van Deenen jr. aan het woorddie tal van moeilijke spelsituaties met leerzame dia's zal laten zien. We rekenen er dus op, dat al onze leden deze avond aanwezig zullen zijn, al was het alleen nog maar om nog een kleine surprise - een herinnering aan onze kampioenschappen - in ontvangst te nemen. TRAINING. Dan gaan we de dag daarna reeds - dus op zaterdagochtend 16 nov. starten met een werperstraining. Deze vindt plaats van 10-12 uur in de benedenzaal van het Ajax-stadion en staat onder leiding van niemand anders dan van de Amerikaanse coach Archie Allen! Natuurlijk zullen zij, die we bij deze hiervoor uitnodigen, allen present zijn, want een betere training dan onder leiding van de heer Archie Allen bestaat er niet! Aanwezig (in sportkostuum om 10 uur in de zaal van ons stadion dus) dienen te zijn als werpers: Rudolf Grootenboer, Peter Hendriks, Yincent Leysner, Douwe Offringa, Ab Slaman, Willemse en Leo van Wijk. Om hierbij als catcher te fungeren nodigen we uit: Dick van der Berg, Jan Bonsen, Pim van der Kamp, Rickey Kersout, Rueben Leysner. Andere leden mogen als belangstellenden aanwezig zijn. Van het kijken valt ook veel te leren! Na zaterdag 16 nov. vindt deze werperstraining voorlopig nog plaats op de zater dagen 50 nov. en 7 december; daarna misschien nog op de volgende zaterdagen. FOTO'S.Zij die nog foto's willen nabestellen, kunnen dit op de contactavond op 15 nov. bij ons doen; men dient dan wel een krantenknipsel van de gewenste foto in te leveren. Kosten:formaat 13 bij 18=f 3,-- en formaat 18 bij 24=/ 4>50. Amsterdam, 6 november. DE HONKBALCOMMISSIE.

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1963 | | pagina 1