AJAX- HONKBAL s& 31 K-MAPtQENSFUIF cGs_ voor de De honkbalcommissie nodigt Ue met of zonder dame, uit voor een instuift t,g,v, de kampioenschappen van AJAX 1 en 2 en de daarbij behorende pro motie van het eerste naar de hoofdklasse» Deze instuif,, aangeboden door het Ajax-Bestuurzal worden gehouden in het boven-restaurant van het Ajax-stadion op De honkbalcommissie prijst zich gelukkig met het engageren van de dans- band die deze avond zeker voor een ieder onverge telijk zullen maken, zodat niet alleen U, maar U ook met dame wordt verwacht» Tevens stelt de h»c» zich van deze avond het volgende voor: dat deze avond een waardig sluitstuk mag vormen voor een meer dan prachtig seizoen: dat het afgelopen seizoen nog eens gezel lig pratend de revue mag passeren; dat het Ajax-Bestuur deze avond niet al leen ziet als een hulde aan de spelers, maar ook uit dankbaarheid voor die mensen, die hun werk voor de honkbalafdeling bui ten het veld hebben verricht» De h»c» verwacht dan ook dat niemand deze avond zal overslaan» De Honkbalcommissie'» Zaterdagavond 5 October as e aanvang 8 uur* de AD - RI - JO's Tot Zaterdagavond 5 October a.sdus in de bovenzaa1 van het Ajax-stadion*

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1963 | | pagina 1