TTV.T TWEEDE NEGENTAL. Het tweede, dat reeds zeker is van het spelen van promo tiewedstrijden, moet toch ook de kroon op het werk zetten door eveneens kam pioen te worden. Er kan in vrijwel de sterkste opstelling aangetreden worden en dan moet er van WGA 3 gewonnen kunnen worden. Natuurlijk hetreur ik het in hoge mate, dat ik geen van heide kampioenschappen hij zal wonen, maar ik vertrouw er ten volle op, dat de aanwezige leiding ook voor die stemming, sfeer en organisatie zal zorgen, waaraan onze spelers van het eerste en tweede negental gewend zijn. PROGRAMMA. Zaterdag 14 sept, Ajax 1 - Kennemerland 1. Aanvang 4 uur. Terrein OVYO. Allen aanwezig om drie uur: v.d.Berg, Bonsen, Grootehoer, Van Ham, Hendriks, Hofman, Kok, Kraan, Mossing Holsteyn, Tromp, Visscher, Van Wijk. Coach: Van 't Hof. Leider: Hen driks Ajax 2 - WGA 3. Terrein 0W0. Aanvang 11 uur-. Allen aan wezig om 10 uur: Bonsen, Cats, v.d.Ende, Esselman, Groote hoer, Hendriks, Van 't Hof, Hofman, Hordijk, De Jong, v.d. Kamp, Leurs, Lodewijk, Slaman, Van Tuyl, Visser, Van Wijk. Coach: Prins. Leider: Hofman. Xn het ondenkbare gevaldat men af wil schrijven, dient dit te gebeuren hij de heer H.R.Ronnenhergh, Ehrlichstraat 5. Telefoon: 948818. Zondag 13 sept, Amsterdam, 9 september 1963» DE HONKBALCOMMISSIE.

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1963 | | pagina 2