AJAX-HONKBAL Mededeling nr. 23» UITSLAGEN. Kennemerland 1 - Ajax 1 0-10 0W0 3 - Ajax 2 2-10. Eerste klasse. Res. tweede klasse B. gesp. pnt v - t v - t AJAX 14 25 76 - 40 WGA 3 13 - 23 108-45 WVHEDW 17 21 78 - 44 AJAX 2 13 - 22 155-72 Storks 14 20 81 - 47 WVHEDW 2 14 - 13.2 verlp HCK 16 18 100 - 71 RCH 2 14 - *12 extra PSV 16 17 80 - 68 Volew. 2 14 - 12 ABC 15 13 53 - 55 0W0 3 12 - 8 Volew. 15 12 59 - 68 Schoten 3 13 - 8 ADO 16 12 50 - 99 HCAW 2 13 - 6 K 'land 16 9 53 -101 SC Haarlem 15 7 36 - 73 Hoe kort geleden is het nog maar, dat we in de wolken zouden zijn geweest, als Ajax 1 en Ajax 2 in hetzelfde week-end een overwinning zouden hehben behaald, maar thans vinden we dat heel gewoon. Zelfs de cijfers 10-0 en 10-2 -- doen ons al niets meer. Wel een bewijs hoe een fantastisch seizoen wij meemaken! Thans staan dus beide negentallen voor de beslissing, want in het a.s. week end KUNNEN BEIDE TEAMS KAMPIOEN WORDEN! Het tweede negental heeft dat in eigen hand, het eerste echter nog niet. Wint Ajax 2 van WGA 3> d.an is de titel ons. Klopt Ajax 1 Kennemerland 1 en verliest Storks van ABC, dan is de zo fel be geerde promotie, waar we nu al jaren voor hebben gevochten, verworven. Wint Storks daarentegen, dan wordt de beslissing nog één week uitgesteld. WANT KAM PIOEN WORDEN WE, dat mag nu wel eens openlijk en duidelijk worden gezegd. Mis schien hebben wij en alle spelers uit een soort van bijgeloof om dit feit heen- gedraaid, maar onze positie is nu dusdanig, dat het kampioenschap ons vrijwel niet meer kan ontgaan. Ons vertrouwen in onze kranige ploeg en het zelfvertrou wen en de juiste wedstrijdmentaliteit van onze spelers is dusdanig, dat we voor een onderschatten van de nog te bekampen tegenstanders niet bang meer zijn. Neen, deze ploeg zal doorknokken tot het succesvolle einde. Het zou zelfs enigs zins voor de hand liggen, als het eerste negental de tegenstander van a.s. za terdag Kennemerland dus weer -- zou onderschatten, maar we weten dat dit niet het geval zal zijn. Wij allen weten, dat dit Kennemerland veel beter kan en dit ^zaterdag ook wel zal tonen. Wij weten ook, dat onze ploeg er van meet af aan stevig tegenaan zal gaan en zich niet zal laten verrassen. Ondanks het matige spel van Kennemerland heeft Ajax een prima partij gespeeld. Met de cijfers 12-2-2 overtrof Herre Kok zichzelf, maar vooral hij zelf beseft, dat hij het zaterdag a.s. heel wat moeilijker zal krijgen. Met vier gave, prach tige honkslagen (uit een totaal van negen) was Theo van Ham de grote uitblinker aan slag. Hoe groot ons overwicht wel was, blijkt voorts uit het feit, dat Ken nemerland slechts één maal een speler op het tweede honk heeft gehad. Dit was dus onze tweede no run-zege. Voor de aardigheid hebben we bij de stand van het eerste negental ook eens de gescoorde punten vermeld. Bij de beoordeling dient men ook op het aantal ge speelde wedstrijden te letten. Men ziet hier uit, dat onze verdediging de sterk ste uit de gehele eerste klasse is en voorts, dat het met onze aanval (76 pun ten uit slechts 14 wedstrijden) ook best meevalt. N&g mooier vinden we echter het aantal van 25 winstpunten uit een maximum van 28. Dat bewijst, dat we alles zelf hebben gedaan en dat we het niet hebben moeten hebben van het afslachten onderling van de overige concurrenten. Jongens, neemt nu de zekere weg en behaal weer een grote zege op Kennemer land. Dat zal de kampioensvreugde des te groter maken. Wordt de beslissing toch nog een week uitgesteld, dan zal een tweede grote zege op Kennemerland het laat ste restje zelfvertrouwen bij Storks en de overige clubs er uithalen! Ik reken er op, dat ik zaterdagavond een telegram ontvang met slechts één woord als in houd: "KAMPIOEN". z.o.z.

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1963 | | pagina 1