HET TWEEDE NEGENTAL. Niet alleen het eerste negental, doch ook het tweede is door het slechte weer van de "beslissing afgehouden. Hoewel de strijd tegen WGA 3 heslist geen walk-over zou zijn geworden, geloven we toch, dat onze jongens gewonnen zouden hehhen, waarna ook voor hen de kaarten zeer gunstig gelegen zouden hebben. Pech, maar ook hier niemand's schuld. Ook hier geldt: jongens, volhouden. Maak er een strijd met het eerste negental van wie het eerst de kampioensvlag kan hijsen! Wat mij betreft, maak ik geen van beide persoonlijk mee, want dat zou betekenen, dat beide beslis singen zonder verder uitstel op 14 september zouden vallen. HET PROGRAMMA. Hoewel we, zoals bekend, pogingen in het werk hebben gesteld om tegen Kennemerland een lichtwedstrijd te spelen, gaat dit niet door. Het programma luidt thans ijs en weder dienende als volgt: Zaterdag 7 sept. 0W0 3-Ajax 2. Aanvang 11 uur. Kennemerland 1-Ajax 1. Aanvang r, x half 4» Zaterdag 14 sept. Ajax 2-WGA 3. Aanvang 11 uur. Ajax 1-Kennemerland 1. Aanvang 4 uur Een deze zelfde dag dus (zeer waarschijnlijk) ABC - Storks. OPSTELLINGEN. Hoewel het tweede negental dus zaterdagochtend speelt, waardoor he laas o.a. Leo van Wijk (school) niet van de partij zal kunnen zijn, zullen toch enkele spelers van dit negental zich na afloop vliegensvlug naar Haarlem moeten 1 begeven om het eerste negental te completeren. Dat zijn Bonsen, Grooteboer, Hen driks, Hofman, v.d.Kamp, Visser en Van Wijk. We rekenen er op, dat allen hun best zullen doen de wedstrijd 0W0 3-Ajax 2 zo snel mogelijk te doen verlopen: op de medewerking van OVTO kunnen we altijd rekenen. OYVO 3-A,iax 2. Aanvang 11 uur. Allen aanwezig om 10 uur: Bonsen, Cats(?), v.d.Ende, Esselman, Grooteboer, Hendriks, Hofman, Hordijk, De Jong, v.d.Kamp, Leurs, Lodewijk, Slaman, Van Tuyl, Visser, Van Wijk(?). Coach: Ronnenbergh. Leider: Hofman. Kennemerland 1-A.iax 1. Aanvang half vier. Alleen aanwezig in het nieuwe honkbal stadion te Haarlem om half drie: v.d.Berg, Bonsen, Grooteboer, Van Ham, Hendriks, Hofman, v.d.Kamp, Kok, Kraan, Mossing Hol- steyn, Tromp, Visscher, Visser, Van Wijk. Leiders Hendriks. Verzamelen: één uur op parkeerterrein voor het OWO-terrein op de Radioweg. Indeling auto's. Cas Tromp: v.d.Berg(2), Van Ham, Mossing Holsteyn, Visscher(2), Hendriks sr(2). Kraan: Kok(2). Mevr.Tromp: Bonsen sr., Hofman sr., Hofman jr. Bremer jr. of Visserv.d.Kamp, Hendriks jr. Bremer: Bonsen jr., Grooteboer, Van Wijk. Alle auto's rijden over Diemen en dan de Schipholweg naar Haar lem. RESTEREND PROGRAMMA. In de eerste klasse moeten nog de volgende wedstrijden wor den gespeeld: Storks-ABC, Storks-SC Haarlem, ABC-Storks, Ajax-Storks, Ajax-Kennemerland, ADO- Ajax, Kennemerland-Ajax, WVHEDW-SC Haarlem, HCK-Ajax, PSV-HCK, Volewyckers-PSV, PSV-ABC, Volewyckers-HCK, Volewyckers-ADO, SC Haarlem-Kennermerland, SC Haarlem- WVHEDW. AFSCHRIJVINGENHet spreekt vanzelf, dat in dit stadium van de competitie nie mand afschrijft. In noodgevallen verwittige men de heer H.R.Ronnenbergh, Ehrlich- straat 5. Telefoon 94Ö818. Amsterdam, 3 september" 1963 DE HONKBALCOMMISSIE.

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1963 | | pagina 2