zijn—kunt brengen. Wi.i zeggen alleen maar: "Jongens, vasthouden en zo doorgaan, want de resterende wedstrijden zullen alle even moeilijk zijn en,,,,, we zullen het zelf moeten doen!" Zaterdag a.s, bijvoorbeeld wordt het ook weer heel moeilijk tegen het on berekenbare Volewyckers en bovendien op een uiterst slecht veld. Maar ook Vole- wyckers heeft met datzelfde veld moeilijkheden. Vorig jaar werd in de uitwedstrijd tegen Volewyckers onze degradatie bijna bezegeld en we kunnen ons nog de beteu terde gezichten in de kleedkamer na afloop herinneren. Daar mag nu geen herha ling van komen. Knokt weer allen voor wat je waard bent; gebeurt dat, dan hebben we het volste vertrouwen in jullie. Mèt de wedstrijd wordt onze positie steeds mooier, onze re latieve voorsprong van drie punten steeds belangrijker. Het is niet overdreven te zeggen, dat het kampioenschap terecht zal komen bij ons &f bij Storks en daarom geven we hier het resterende programma van beide: 17 aug. Volewyckers - Ajax. 18 aug. PSV - Storks 24 aug. Ajax - Storks 1 sept. HCK - Ajax Storks - Sportclub Haarlem 7 sept. Kennemerland- Ajax 8 sept. Storks - ABC. Storks moet daarna dan nog één wedstrijd tegen ABC spelen, wij moeten dan nog Kennemerland en ADO ontmoeten. 4 Niet alleen over het eerste negental kunnen we steeds maar weer goede berichten laten horen, maar ook over het tweede, dat er thans zeker van is promotie-wed strijden te moeten spelen. In een van Schoten-zijde bar slechte wedstrijd werd een grote en verdiende overwinning behaald. Jongens, het eerste doel is bereikt, maar wat zou het mooi- zijn, als jullie ook nog kampioen zouden worden. Dat kan best, dus ga je daar nu al vast op instellen. Programma. Zaterdag 17 aug. Volewyckers 1 - Ajax 1. Terrein BuikslotermeerVanaf achterzij de C.S. bus C tot halte Meerpad. Aanvang 5 uur: DUS ALLEN AANWEZIG OM 2 UUB. Dit laatste is vooral deze keer nodig om aan het veld te wennen. v.d.Berg, Grooteboer, Van Ham, Hendriks, Kok, Kraan, Martens, Mossing Holsteyn, Tromp, Visscher, Visser, Van Wijk. Coach Van 't Hof. Leider: Hendriks. Zondag 18 aug. Ajax 2 Volewyckers 2. Terrein GWO. Aanvang 11 uur. Allen aanwe zig om 10 uur: Boetje, Bonsen, Cats. v.d.Ende, Esselman, Grooteboer, Hendriks, Van 't Hof, Hordijk, De Jong, Leurs, Lodewijk, Van Tuyl, Visser, Vree, Van V/ij^^ Coach: Prins. Leider: Hofman. AFZEGGINGEN uitsluitend bij de heer H.R.Ronnenbergh, Ehrlichstraat 5« Tel. 948818. Amsterdam, 12 augustus 1965* DE HONKBALCOMMISSIE.

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1963 | | pagina 2