AJAX-HONKBAL Mededeling nr. 16 UITSLAGEN. Ajax 1 Eerste klasse ABC 1 1-0. Res.tweede klasse B. AJAX Storks WVHEDW HCK PSV ABC Volew. ADO K'land Haarlem 11-19 12-18 12-17 12-16 13-11 12-10 12-10 12- 7 12- 7 12- 5 YVGA 3 AJAX 2 WVHEDW 2 OYYO 3 Schoten 3 RCH 2 Volew. 2 HCAW 2 11-20 10-16 11-12 9- 8 10- 11- 11- 11- Hoewel we niet van plan waren deze week een rondschrijven uit te laten gaan, kïm- nen we dit doodgewoon niet laten, z6 verheugd zijn we over het succes van onze jongens tegen ABC! Hier doelen we beslist niet alleen op de (misschien enigszins fortuinlijk behaalde) 1-0 zege, want we vinden een ander feit véél belangrijker. In deze wedstrijd heeft het eerste negental namelijk zichzelf weer teruggevon den! Zé kennen we het negental weer terug uit de beginperiode van het seizoen. Wat was deze ploeg mentaal Tfeer sterk. Van een angstcomplex voor b.v. Doby Peters was niets te merken, ondanks het feit, ^^.t we met enige invallers verzwakt de strijd moesten aanbinden. Toen daarna Dick den Berg geblesseerd moest uitvallen en wij met hem in ijltempo naar het zie kenhuis reden, waren we er bijna zeker van, dat de ploeg nu ineen zou storten. Het stond nog 0-0 en toen we enkele innings later terugkeerden en doodsbang waren, dat er op het scorebord zoiets als 0-10 zou staan, stond er nog steeds 0-0! Dat was prachtig werk, waaraan de invallers uit het tweede negental hun steentje even eens hebben bijgedragen. Duidelijk is weer komen vast te staan, dat we in een honkbalwedstrijd nimmer aan een goede afloop behoeven te twijfelen, als de mentaliteit en de vechtlust zo pri ma is, als deze weer tegen ABC was. Zelfs nadat ABC zijn laatste slagbeurt had gehad en de score nog steeds 0-0 was, geloofde nog niemand echt in een overwin ning. Maar onze jongens dachten er echter toch anders over en met een klein beetje geluk - geluk, dat echter door onze strijdlust afgedwongen v^erd - sleepten we de zege letterlijk en figuurlijk uit het vuur. Prachtig, in één woord gezegd. Een succes, dat voor ons gelijk stond met de 3-2-overwinning, die we enige tijd gele den op WVHEDW behaalden. Ondanks het feit, dat dit nu al de derde achtereenvolgende overwinning met slechts één punt verschil (brr!) was, groeit toch het zelfvertrouwen van ons allemaal.Dat zullen we zeker nodig hebben, in onze eerstvolgende competitie-wedstrijd op zater- ^y>.g 10 augustus tegen WVHEDW. ^Restig was de opmerking na afloop in de kleedkamer: "Jongens, degraderen doen we nu zeer beslist niet meer, want Sportclub Haarlem kan hoogstens nog op 19 punten komen!" Ja, ja, laten we nu langzamerhand maar gaan mikken op het behalen van 31 punten! TER HERINHERING. Vorig jaar om deze tijd hadden we ook elf wedstrijden gespeeld. Toen luidde de stand: UVV Storks HCK ABC Wel een verschil: toen slechts 7 19 punten. 11-21 11-16 11-12 11-10 Haarlem Volew. AJAX Schoten 2 11-10 11- 9 11- 7 11- 3 punten, thans (met vrijwel hetzelfde negental) Zaterdag 3 aug. spelen we om 3 uur tegen HCTIW op het veld aan de Jan van Galen straat. HCTIW heeft een sterke werper, zodat dit vooral voor onze slagprestaties een heel leerzame oefenwedstrijd kan worden. Verzocht wordt om 2 uur aanwezig te zijn: v.d.Berg(?),Bonsen,v.d.EndeVan Ham, Hendriks,De Jong,Kok,Kraan,Lodewijk,MartensTromp,Visscher en Visser. Coach:Van 't Hof. Leider:Hendriks. Alle spelers zullen in elk geval enkele innings meedoen. TRAINING. Gezien de uitermate belangrijke eindfase van de competitie, zowel voor het eerste als voor het tweede negental verwachten we alle spelers elke woensdag avond op de training. AFZEGGINGEN uitsluitend bij de heer H.R.Ronnenbergh, Ehrlichstraat 5. Tel: 948818. CONTRIBUTIE-BETALING. Wil men er nog eens aan denken zijn contributie te betalen? Het wordt vervelend hier steeds om te moeten vragen. Amsterdam, 29 juli 1963- DE HONKBALCOMMISSIE.

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1963 | | pagina 1