AJAX-HONKBAL UITSLAGEN. PSV 1-Ajax 1 Eerste klasse. Mededeling nr. 15. ...8-9. Ajax 2-RCH 212-5. Res.tweede klasse B« AJAX 10-17 VVGA 3 11-20 Storks 11-16 AJAX 2 10-16 WVHEDW 11-16 WVHEDW 2 11-12 HCK 11-14 RCH 2 10- 8 ABC 11-10 Volew. 2 11- 8 PSV 12-10 0W0 3 8- 6 Volew. 11- 8 Schoten 3 9- 6 ADO 11- 7 HCAW 2 10- 4 K'land 11- 7 Haarlem 11- 5 Het begint eentonig te worden; wederom twee overwinningen enwederom heeft het eerste negental ons enorm in de rats laten zitten. Waarom dat moet, weten we echt niet, vooral niet, als er midden in de wedstrijd een voorsprong van 8-4 is verkre gen, zoals tegen PSY. Wat was het dus weer een dubbeltje op z'n kant en weer waren het dezelfde spelers, die de zege nog uit het vuur wisten te slepen. We moeten dus ■dgenlijk toch wel weer tevreden zijn, maar we zijn dat zeer beslist niet. Ronduit Verklaren we, dat dit de slechtste wedstrijd van ons uit het gehele seizoen was. Grote blunders werden er gemaakt en wat is hier nu de oorzaak van? We geloven dit wel te weten; enkele spelers zijn beslist niet bestand tegen de luxe van koploper te zijn. De druk, waaronder zij spelen, is bepaald te groot voor hen. Wat moeten we daar nu tegen doen? Opzettelijk verliezen? Daar is natuurlijk geen sprake van. Laten we hier echter verklaren, dat het heus geen schande is, als we weer eens een wedstrijd verliezen, 1.1 s dat dan tenminste maar na goed spel gebeurt. Die mogelijkheid zit er zaterdag a.s. dik in, als we niet boven de depressie, waar in we momenteel verkeren, kunnen uitkomen. Jongens, toon nu echter eens, dat dat wil kan. Yoor de éénmansploeg van ABC behoeven we heus niet bang te zijn. Als we echter toch verliezen, laat dat dan gebeuren door sterk spel der tegenpartij, maar vooral niet door eigen fouten, zoals die tegen PSV werden gemaakt. De jongens van het tweede negental zijn op hun goede weg verder gegaan. Peter Hendriks was nog met vakantie, Leo van Wijk's arm was niet in orde, welnu, dan maar wéér een andere pitcher op de plaat en ziedaar; ook Rolf Grooteboer speelde het prima voor elkaar, al kwam hij in de laatste inning in moeilijkheden. De kna pen van dit team hebben nu in 10 wedstrijden al 104 punten bij elkaar geslagen. Ons inziens zit er behalve promotie ook misschien nog wel een kampioenschap in. fl^t tweede negental speelt pas weer op zondag 11 augustus. Zaterdag a.s. speelt het eerste tegen ABC en doordat de week daarna de competi tie weer stilstaat, spelen we op zaterdag 3 aug. op de Jan van Galenstraat (Aan vang 3 uur) een nuttige oefenwedstrijd tegen HCTI',7. De spelers hiervoor worden apart aangeschreven, omdat we volgende week geen mededelingen rond zullen sturen. Maar we spreken elkaar toch ook elke woensdagavond bij de training? Die training gaat namelijk elke woensdagavond door. AJAX-VERGADERIHGDezer dagen zijn de stemgerechtigde leden van Ajax door een rondschrijven nog eens herinnerd aan de bijzonder belangrijke vergadering van Ajax, die donderdag 25 juli a.s. wordt gehouden. Gaarne dringen we er bij de stemgerech tigde leden onder onze honkballers op aan deze donderdag naar het Ajax-stadion te komen! PROGRAMMA. Zaterdag 27 juli. Ajax 1-ABC 1. Terrein 0VV0. Aanvang 4 uur. Allen aanwezig om 3 uur: v.d. Berg, Bonsen, Van Ham, De Jong, v.d.Kamp, Kok, Kraan, Offrin- ga, Tromp, Visscher, Visser. Coach: Van 't Hof, Leider: Hofman. Afzeggingen uitsluitend bij de Hr.H.R.Ronnenbergh, Ehrlichstraat 5» Tel. 948818. Amsterdam, 22 juli 1963DE HONKBALCOMMISSIE. x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1963 | | pagina 1