z.o.z. z.o.z z.o.z z.o.z z.o.z Mededeling Nr. 14» UITSLAGEN: - Sportclub Haarlem - Ajax '2-5 Ajax 2 - WVWEDW 2 6-2. Standen: Eerste klasse: Res. Tweede klasse: Ajax 9 - 15 WGA 5 10 - 18 HCK 10 - 14 Ajax 2 9 - 14 Storks 10 - 14 WVHEDW 2 10 - 12 WVHEDW 10 - 14 RCH 2 - 9 - 8 PSV 11 - 10- Volew. 2 10 - 8 ABC 10 - 8 0W0 5 7 - 4 Volww 10 - 8 Schoten 5 8 - 4 K 'land 10 - 7 HCAW 2 9 - 4 ADO 10 - 5 SCHaarl .10 - 5 Wederom was het een prachtig weekend, want niet alleen dat "beide negentallen de volle winst "behaalden, maar door'de nederlaag van WVHEDW tegen Storks kwamen wij er weer "beter voor te staan. Met de achterstallige wedstrijd tegen ADO staat het ^^jrste negental één punt voor op HCK, WVHEDW en Storks? dat kunnen er dus drie worden. Toch zijn we niet onverdeeld tevreden over onze hoofdploeg, want watjiebben allen 'm weer onnodig zitten knijpen tegen Sportclub Haarlem. Hoewel we vele malen meer lopers op de honken hebben gehad dan Haarlem, bleef de 1-5score vele in nings ongewijzigd, zodat het op hetlaatst nog een dubbeltje op zijn kant was. Ondanks de in het veld gemaakte fouten-vcel te veel voor ons doen- was de ver dediging toch zeer goed, maar o, die aanval. Wanneer we nog eens van de eerste plaats verdreven zullen worden, zal dat uitsluitend door onze zv/akke slagpresta ties komen. Alles bijeen hebben we er nu de eerste helft opzitten en die eerste helft hebben we dus eigenlijk met drie punten voorsprong afgesloten. Nog steeds gelooft niemand in datgene, waar we maar liever niet over praten, maar waarom zouden we de tweede helft van het programma ook niet zo succesvol zijn? Dat is mogelijk, maar dan moet toch weer de felheid, de concentratie en de enorme vechtlust uit het begin van het seizoen terugkomen. Dat hebben we zaterdag j.l. tegen Sportclub Haarlem gemist. Waarom, weten we niet, maar er lag toch een zekere matheid over ons spel en er werden door enkele spelers- we zeiden het reeds- fouten gemaakt, ^^.e zij tot nu toe niet begingen. Thans waren deze nog niet funest, maar dat ^p.n ook veranderen. Jongens, die felheid moet terug komen, want de enkele spelers die er thans voor zorgden, dat de winst nog aan ons bleef, kunnen het ook niet steeds alleen. Onze grootste kracht schooltot nu toe in het feit, dat we met z'n negenen de overwinning letterlijk bevochten en zo moet het weer worden. Laten we dat a.s Zondag weer doen, als we wraak gaan nemen voor het eerste ver- liespunt, dat PSV ons toebracht. Thuis speelden we met 5-5 gelijk, maar sinds dien is de Amerikaanse achtervanger (homerun king) van PSV naar zijn land terug. Dat moet minstens één punt schelen, maar liever nog veel meer. Wij komen nu ook met enkele invallers mit, maar laat dat geen verschil maken. HOE ER GEREISD WORDT, WETEN WE THANS NOG NIET,MAAR WE VERZAMELEN IN ELK GEVAL VOOR HET AMSTELSTATION. WE GAAN OF PER TREIN OF MET AUTO'S. HET UUR VAN SAMEN KOMST HANGT HIER VAN AF. DOCH HET ZAL IN DE BUURT VAN ELF UUR LIGGEN. MEN ONT VANGT HIER NOG BERICHT OVER. Zouden we er bij uitzondering op mogen rekenen, dat allen dit goed lezen en aan de afspraak houden? Dank U Over het tweede negental niets dan goeds. Poter Hendriks was er niet, maar zoiets doet ons niets meer. Dan maar een andere jonge werper op de plaat en er wordt ook zeer goed gew nnen. Alle lof voor de ongeroutineerde Leo van Wijk, die een grote belofte voor de toekomst is. Uit zulke feiten blijkt toch wel, dat Ajax er beslist niet slecht voor staat en dat de fraaie positie's die onze negentallen innemen, toch wel op een innerlijke kracht wijst. Resoluut heeft het tweede negental dus de aanval van WVREDW 2 op de tweede plaats afgeslagen en we kunnen er wel haast zeker van zijn, dat deze plaats definitief voor ons is, tenzij.... we nog op de eerste plaats gaan mikken. Ook dat ligt binnen ons bereik.

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1963 | | pagina 1