AJAX-HONKBAL AFC'AJAX" Afd.HONKBAL. UITSLAGEN. Storks 1-Ajax 11-4* Mededeling nr. 5» Schoten 3-Ajax 2.,1-11 De stand in de eerste klasse luidt thans: AJAX 2-4 Y/VHEDW 2-4 ADO 2-2 HCK 2-2 K'land 2-2 PSV Storks Volew. ABC Haarlem 2-2 2-2 2-2 2-0 2-0 Niemand in onze gelederen zal er van gedroomd hehhen, dat we zè'n fantastisch week end zouden hehben. We weten werkelijk niet waar we ons meer over verheugd hehhen. over de prachtige en hij zonder prettige wedstrijd van ons herhoren tweede negental, of over de fraaie zege van ons eerste team! Laten we zeggen: over heide evenveel. Zaterdags gaf ons reserve-negental het voorbeeld: na 8 innings was de stand nog 2-1 voor ons, maar daarna sloegen onze jongens meedogenloos toe. Hoewel we liever geen namen zouden willen noemen, omdat allen hun aandeel in het succes hadden, willen we hier toch Hendriks1 cijfers memoreren: 15-1-2. Dit negental, met drie zestienjarigen in zijn midden, bracht het tot liefst 15 honkslagen. En dat tegen een ploeg, die o.a. j^^irts, Lukkien en Hartgers in haar midden had. Jongens, zb doorgaan en vooral in SRe hijzonder prettige sfeer. Enkele weken geleden schreven we, dat we het spijtig vonden, dat ons eerste team eerst tegen HCK en daarna tegen Storks het veld in moest. We waren n.l. heel bevreesd, dat dit twee nederlagen zouden worden, maar hoe hebben onze spelers deze angst weer legd! In èèn woord schitterend. We hehben onze ogen uitgekeken naar de strijdlust, die weer tentoon werd gesteld. Dat is het 'm, daar zullen al onze spelers het nu wel over eens zijn. Want met die strijdlust, die verheten energie is het goede spel,waar toe we toch in staat zijn, teruggekeerd. Het is, alsof er geen winter tussen ligt: met het laatste voorbeeld van de strijd tegen UW vorig jaar voor ogen, zijn onze spelers in èèn ruk doorgegaan. We beginnen nu zelfs bang te worden voor wat er te gebeuren staat, als we zo doorgaan. Maar die angst willen we graag ondergaan. Zaterdag a.s. staan we weer voor een vuurproef, juist omdat het nu tegen Ken- nemerland gaat. Geen ploeg, die ons zal inspireren en daarom juist zo gevaarlijk. Herinneren we ons nog de wedstrijd van twee jaar geleden, toen we kort daarvóór EDO hadden geklopt en op de eerste plaats troonden? Het was toen Kennemerland(dat jaar n.b. gedegradeerd), dat onze kampioensillusies definitief verstoorde. Jongens, van enige onderschatting mag dus geen moment sprake zijn. In de wedstrijden tegen HCK en Storks werd de basis voor de zege reeds in de eerste innings gelegd, laat dat nu jtt|'.en Kennemerland ook zo zijn! Juist in een dergelijke wedstrijd moeten we tonen ^ueel baas over ons zelf te zijn. HUWELIJK. Donderdag 9 mei treedt Dick v.d.Berg, die in een vorm is als nooit tevoren, in het huwelijk. Terrein: Stadhuis. Aanvang 1 uur. Receptie van 4-6 uur: Café De Meerhoek, Middenweg. We rekenen er op, dat wie tijd heeft van zijn belangstelling blijk geeft. En van Dick verwachten we, dat hij nög meer tegenstanders op de honken uit zal strepen! ZIEKENBOEG. Niet alleen voor ons zelf, doch ook voor mevrouw Paula Kraan doet het ons veel plezier, dat het momenteel zo goed met ons gaat, want we zijn er zeker van, dat zij ten volle met ons meeleeft. Hoewel het nog wel even zal duren, voor zij weer bij onze wedstrijden aanwezig zal zijn, gaat het met haar gelukkig de goede kant uit. Paula, het allerbeste en als je Andre's verhalen niet gelooft, tegen Storks was er geen betere korte stop denkbaar! PROGRAMMA. Zaterdag 11 mei. Ajax 1-Kennemerland 1. Aanvang 4 uur. Terrein 0W0. Allen aanwezig om 5 uur. v.d.Berg, Van Ham, Hendriks, Kok, Kraan, Martens, Mossing Holsteyn, Offringa, Tromp, Visscher, Grootenboer, Van Wijk. Coach: Van 't Hof. Leiders: Bremer en Hendriks. Zondag 12 mei. WGA 3-Ajax 2. Aanvang 11 uur. Terrein WGA. Allen aanwezig om 10 uur: Bonsen, v.d. Ende, Grootenboer, Hendriks, Van 't Hof, Hofman, Hordijk, De Jong, v.d. Kamp, Leurs, Lodewijk, Van Tuyl, Visser, Vree, Van Wijk. Coach: Prins. Leiders: Hen driks en Hofman. BALLENJONGENS. Enkele adspiranten en junioren zijn zaterdag van harte welkom om als ballenjongen, bat-boy of helpers bij het scorebord te fungeren.Bat-boys in honkbal- kledij s.v.p. Afzeggingen uitsluitend bij de heer H.R.Ronnenbergh, Ehrlichstraat 5Tel:94881®» Amsterdam, 6 mei 1963* DE HONKBALCOMMISSIE.

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1963 | | pagina 1