AFC"AJAX Afd.HONKBAL. mededeling nr. 4. UITSLAGEN. Ajax 1-HCK 18-4. WVHEDW 2-Ajax 2..15-11. Ondanks de nederlaag van het tweede negental kunnen we over het begin van de com- petitie-1963 uitermate tevreden zijn, omdat het eerste team een prachtige overwin ning behaalde. Prachtig, omdat dit ook een overwinning op zichzelf wasZelden heb ben we een eerste negental van Ajax gezien, dat zó enthousiast heeft gespeeld als deze keer. De stemming was prachtig en de felheid--een der sterkste wapens van tal van eerste klasse-clubswas zelfs groter dan die van IICK. Dat betekende reeds voor vijftig procent de overwinning en voor de andere vijftig procent zorgde het goede spel van coach en spelers. Jongens, we gaan hier geen namen noemen, want alle tien -spelers èn coach dus-komt eenzelfde compliment toe. Als we ons voornemen elke wed strijd in deze geest te spelen, gaan we een zeer prettig en ook wel succesvol sei zoen tegemoet, al zullen nederlagen natuurlijk niet uitblijven. Die kans zit er zondag a.s. al dik in, want wie herinnert zich niet de wedstrijd ™n Haag tegen Storks vorig jaar? Maar weten we ook nog, dat op het laatst de fel heid van Storks en.....van het publiek de doorslag in ons nadeel heeft gegeven? We weten nu, wat ons te wachten staat en eendrachtig kunnen we daar het hoofd aan bieden. Een nederlaag tegen Storks zal ons zeer beslist niet neerslachtig maken,maar we gaan naar Den Haag toe met de vaste wil om te winnen! Het tweede negental heeft wel enigszins teleurgesteld, al Tiras het geen schande om van een met enkele spelers uit het eerste negental versterkt WVHEDW 2 te verlie zen. Maar als er niet zo'n ontstellend groot aantal veldfouten was gemaakt, was een nederlaag niet nodig geweest. Het veld schoot eigenlijk aan alle kanten tekort en dè.t is de oorzaak van deze nederlaag geweest. Dat en het ontbreken van het enthou siasme, dat bij het eerste team wel aanwezig was. Jongens, neemt wat dat betreft een voorbeeld aan het eerste negental. Steunt je werper met aanmoedigingen, steunt de slag-mensen op dezelfde manier. Verheugend was het grote aantal honkslagen, dat alle goeds voor de toekomst belooft, maar het veldspel moet verbeteren. Dat kan al leen maar met heel veel trainen gebeuren. We rekenen er daarom op, dat elke woensdagavond de training zeer goed wordt be zocht, zoals dat vorige week ook al het geval was. «UGD. Eindelijk kan de training van de jeugd nu ook beginnen: elke maandagavond rdt er op Voorland getraind. Dat is nodig ook, want reeds a.s. zaterdag staat voor de BRL de eerste wedstrijd op het programma. Terrein Ajax. Aanvang 10 uur. Tegenpartij: Volewyckers. De spelers ontvangen apart bericht van de heer Van Tuyl. PROGRAMMA. Zaterdag 4 mei. Schoten 3-Ajax 2. Aanvang 3 uur. Terrein Geusevespersestraat te Haarlem-N. Bus 1 tot eindpunt. Verzamelen kwart voor 1 in de hal van Centraal Station. Vertrek trein om 1.10 uur. Bonsen, v.d. Ende, Hendriks, Van 't Hof, Hofman, Hordijk, De Jong, v.d. Kamp, Leurs, Lodewijk, Van Tuyl, Visser, Vree, Van Wijk, Grootenboer. Coach: Prins, Leiders: Hendriks en Hofman. Zondag 3 mei. Storks 1-Ajax 1. Aanvang half'drie. Terrein VCS te Den Haag aan de Dedemsvaartweg. Tram 6,11 of 12 tot Hobbemapleini aldaar overstappen op bus 20. v.d. Berg, Van Ham, Hendriks, Kok, Kraan, Martens, Mossing Holsteyn, Offringa, Tromp, Visscher, Van Wijk. Coach: Van 't Hof. Leider: Hendriks. Gereisd wordt per auto. Verzamelen half 12 op Stadionplein voor de deur van Cas Tromp. Afzeggingen uitsluitend bij de heer H.R. Ronnenbergh, Ehrlichstraat 5- Tel. 948818. Amsterdam, 30 April, 1963» DE HONKBALCOMMISSIE.

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1963 | | pagina 1